Co to jest Deprecjacja?

Deprecjacja to termin, który wywodzi się od łacińskich słów „depretiare” (obniżać cenę) oraz „pretium” (cena, wartość, nagroda). Oznacza spadek wartości dóbr i towarów. Współcześnie deprecjacja to określenie stosowane w systemie płynnych kursów walut jako synonim spadku wartości waluty krajowej, w stosunku do waluty zagranicznej.