Co to jest Cena brutto?

Cena brutto to cena za zakupiony towar lub usługę z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Jest to cena całkowita, jaką nabywca powinien zapłacić za swój zakup.

Cenę brutto można łatwo obliczyć, korzystając z następującego wzoru:

Cena brutto = cena netto + (cena netto x stawka podatku).

Dodajmy, że w Polsce obowiązują następujące stawki podatku VAT:

  • 23% - stawka podstawowa,
  • 8% - zmniejszona stawka podatku VAT,
  • 5% - najniższa możliwa, dopuszczona przez prawo Unii Europejskiej stawka podatku VAT,
  • 0% - stawka stosowana przede wszystkim w obrocie międzynarodowym.

Co ważne, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, sprzedający ma obowiązek przedstawiać ceny brutto za swoje towary lub usługi. Inne formy ceny, które nie uwzględniają podatku (np. cena netto) lub wymagają samodzielnego obliczenia ceny brutto przez klienta (np. cena netto + VAT) uważane są za nierzetelne, nieprawdziwe i niepełne.