Co to jest Cena netto?

Cena netto to cena za zakupiony towar lub usługę bez uwzględnienia należnych podatków, takich jak podatek VAT. Oznacza to, że cena netto jest zawsze mniejsza od ceny brutto, poza przypadkami, gdy stawka podatku VAT wynosi 0%. Jednocześnie cena netto stanowi przychód sprzedawcy.   

Znając cenę brutto, można łatwo obliczyć cenę netto, korzystając z następującego wzoru:

Cena netto = cena brutto / (1 + stawka podatku).

Przykład:

Kwota brutto wynosi 1230 zł, a stawka podatku VAT to 23%. W takim razie cena netto wynosi:

Cena netto = 1230 / (1+0,23) = 1230 / 1,23 = 1000.

Dodajmy, że w Polsce obowiązują następujące stawki podatku VAT:

  • 23% - stawka podstawowa,
  • 8% - zmniejszona stawka podatku VAT,
  • 5% - najniższa możliwa, dopuszczona przez prawo Unii Europejskiej stawka podatku VAT,
  • 0% - stawka stosowana przede wszystkim w obrocie międzynarodowym.

Co ważne, w Polsce sprzedawca ma obowiązek podawać cenę brutto przy sprzedawanych towarach i usługach. Z kolei na paragonie bądź fakturze musi się znaleźć informacja zarówno o cenie brutto, jak i cenie netto.