poradnik

Split Payment – wszystko o mechanizmie podzielonej płatności

Split Payment – wszystko o mechanizmie podzielonej płatności

Dla resortu finansowego to sposób na walkę z wyłudzeniami podatkowymi, a tym samym swoistego rodzaju „korek” uszczelniający system podatku VAT. Dla przedsiębiorców to potencjalne źródło problemów z płynnością finansową. Czym jest i jak działa mechanizm podzielonej płatności?

Od 1 lipca br. w polskim systemie płatności VAT wprowadzone zostały zmiany. Na mocy Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). W praktyce oznacza to szereg zmian dla płatników podatku VAT, pośród których szczególne emocje wzbudza Split Payment. Obecnie mechanizm podzielonej płatności nie jest obowiązkowy, jednak warto pamiętać o tym, że o jego zastosowaniu decydują nabywcy produktów i usług, a nie sam wystawca faktury VAT. Co więcej, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nowa metoda płatności VAT obowiązuje tylko w przypadku transakcji B2B.

Dodatkowe konto dla firm

Przez wzgląd na wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności zmiany w tym zakresie zaczęły być widoczne na poziomie obsługi bankowej. To właśnie banki zostały upoważnione do tego, aby w odpowiedni sposób „przygotować” przedsiębiorców do obsługi transakcji w systemie Split Payment. Jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem Split Payment banki rozsyłały do swoich klientów pisma z informacjami o uruchomieniu rachunku VAT.

Rachunek VAT to dodatkowe, odrębne konto do rachunku rozliczeniowego, które tworzone jest przez bank w sposób automatyczny. W ten sposób każdy przedsiębiorca zyskuje możliwość wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności. Co więcej, jeżeli dana firma posiada kilka rachunków rozliczeniowych w kilku bankach, to do każdego rachunku utworzony zostanie odrębny rachunek VAT. Warto przy tym podkreślić, że środki znajdujące się na rachunku VAT mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w ustalonym przez ustawodawcę zakresie, a w tym:

 • realizacja przelewów Split Payment w ramach transakcji B2B;
 • realizacja płatności podatku VAT do Urzędu Skarbowego;
 • zwrot przelewu (gdy został on zaksięgowany na skutek błędu, a posiadacz rachunku nie jest wystawcą faktury);
 • przeksięgowanie środków w obrębie rachunków VAT prowadzonych w jednym banku.

W przypadku chęci przeniesienia środków z rachunku VAT na rachunek bieżący przedsiębiorstwa konieczne jest uzyskanie zgody Urzędu Skarbowego.

Posiadacz rachunku VAT nie musi przekazywać jego numeru do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie ma również potrzeby wskazywania go na fakturze wystawianej dla nabywców produktów i usług objętych VAT.

Obecnie mechanizm podzielonej płatności obejmuje jedynie rozliczenia realizowane w polskiej walucie. Oznacza to, że rachunek VAT nie jest tworzony dla walutowych rachunków rozliczeniowych. Co więcej, w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystujących do celów firmowych standardowy rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy (konto osobiste) rachunek VAT również nie jest tworzony.

Mechanizm podzielonej płatności

Split Payment to mechanizm pozwalający na rozdzielenie płatności i zaksięgowanie należnych środków na dwóch odrębnych rachunkach – rachunku rozliczeniowym odbiorcy oraz rachunku VAT. Zgodnie z tym, kwota netto trafi na rachunek bieżący firmy, natomiast należna kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana na przeznaczonym do tego koncie.

W teorii o zastosowaniu Split Payment decyduje nabywca produktów, w praktyce jednak dostawca może zasugerować kontrahentowi preferencyjną metodę płatności. Nie oznacza to jednak, że dostawca może w jakikolwiek sposób zmusić odbiorcę do realizacji standardowego przelewu lub przelewu z wykorzystaniem metody Split Payment.

Realizacja przelewu w mechanizmie podzielonej płatności nie jest skomplikowanym procesem. Nabywca produktów i usług nie jest bowiem zobowiązany do tego, aby samodzielnie wskazywać numer rachunku rozliczeniowego oraz numer rachunku VAT.

Realizacja przelewu w mechanizmie Split Payment możliwa jest tylko z rachunku firmowego. Decydując się na płatność za pomocą tej metody należy:

 • wskazać typ przelewu „Split Payment”;
 • w gotowym formularzu podać kwotę netto oraz VAT, zgodnie z otrzymaną fakturą;
 • podać dane identyfikujące dostawcę towaru/usługi (np. NIP);
 • podać numer faktury VAT.

Korzyści Split Payment

Biorąc pod uwagę dobrowolny charakter mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca wprowadził kilka udogodnień dla osób decydujących się na aktywne użytkowanie tej metody rozliczeń. W zakresie przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • szybszy zwrot podatku, w terminie do 25 dni (standardowo zwrot podatku realizowany jest w ciągu 60 dni);
 • zmniejszenie kwoty VAT, w przypadku realizacji przelewu do Urzędu Skarbowego przed ustalonym dla płatnika terminem;
 • brak podwyższonych stawek za zwłokę w płatności (standardowo to 150%);
 • zmniejszenie ryzyka nałożenia sankcji w VAT (20%, 30%, 100%);
 • wyłączenie (w znacznym zakresie) odpowiedzialności solidarnej nabywcy za VAT należny nierozliczony przez dostawcę.

Podsumowując, Split Payment to nowe rozwiązanie na rodzimym rynku. Obecnie jego dobrowolny charakter pozwala przedsiębiorcom na samodzielne podejmowanie decyzji w tym zakresie. Warto jednak pamiętać o tym, że jest to rozwiązanie mające uszczelnić system podatku VAT, a tym samym możliwe jest, że z biegiem czasu stanie się jedyną formą rozliczeń transakcji B2B. Pomimo korzyści jakie zapewnia firmom ustawodawca, sam mechanizm nie jest wolny od wad. W przypadku niewielkich firm lub firm o niskiej płynności finansowej może on prowadzić do znacznych problemów finansowych. Rozwiązaniem w takim przypadku może być zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wniosku o przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący, przy czym jest to proces dość rozległy w czasie. Można być również pewnym tego, że Split Payment stworzy perfekcyjne warunki rozwoju firmom, które specjalizują się w usługach factoringu.

Opinie użytkowników

Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami!

Nie przegap żadnej promocji.
Śledź KontoManiaka na Facebooku lub na Twitterze

Aktualne promocje