Bank Pekao przejmuje Idea Bank - Zmiany dla klientów

Bank Pekao przejmuje Idea Bank - Zmiany dla klientów

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku S.A. może wzbudzać niepokój jego klientów. Jak jednak informuje Bank Pekao S.A., który przejął Idea Bank S.A.: „Wszystkie środki zgromadzone na rachunkach w Idea Banku są bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do jednego z największych banków w Polsce”. Jak jednak będzie wyglądać obsługa klientów przejętego banku i co z zawartymi już umowami kredytowymi i lokatami? Tutaj również wiele się nie zmieni, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Warto jednak pamiętać o tym, że umowy, które wygasną w przyszłości, odnawiane będą według zasad wdrożonych przez Pekao S.A.

Był bank i nie ma banku. Podmiot działający na polskim rynku od 2010 roku pod szyldem Idea Bank to już przeszłość. Temat przymusowej restrukturyzacji wzbudza sporo kontrowersji. W tle mamy tzw. aferę GetBack i otwarty konflikt pomiędzy Leszkiem Czerneckim a przedstawicielami BFG i KNF. Nie o aferę jednak chodzi, a o interesy klientów, którzy 3 stycznia 2021 roku, oficjalnie stali się klientami Banku Pekao S.A. Co w praktyce oznacza przejęcie banku? 

Coraz większe straty i brak szans na ratunek

Sytuacja finansowa Idea Banku S.A., kontrolowanego przez Leszka Czerneckiego, od dłuższego czasu rzucała widmo upadłości. Co prawda, w 2017 roku skonsolidowana grupa Idea Banku wypracowała zysk netto na poziomie 231 mln złotych, jednak dwa kolejne lata przyniosły poważne straty. W marcu 2019 roku zarząd Idea Banku S.A., poinformował Komisję Nadzoru Finansowego, o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. W 2020 roku udało się wypracować nieznaczny zysk, który nie wystarczył na pokrycie strat. Szacuje się, że Idea Bank S.A. zamknął 2020 rok z deficytem na poziomie blisko pół miliona złotych. 

W oficjalnym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej dawnego Idea Banku S.A. odnaleźć można informację o przyczynach przejęcia podmiotu przez Bank Pekao S.A. Wskazuje się w nich:

  • zagrożenie upadłością,
  • brak przesłanek, aby jakiekolwiek decyzje czy działania podejmowane przez Idea Bank S.A. mogły zniwelować ryzyko upadłości,
  • konieczność chronienia interesów publicznych, w tym utrzymanie stabilności sektora finansowego. 

W decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku S.A. wskazano również, że współczynnik wypłacalności banku to 2,5%, podczas gdy powinien on wynosić co najmniej 10,5%.

Klienci mogą spać spokojnie

Zarówno na stronie internetowej Banku Pekao S.A., jak i dawnego Idea Banku S.A. pojawiły się komunikaty, że dotychczasowy klienci banku nie muszą obawiać się o swoje środki zdeponowane na rachunkach oraz zawarte umowy. Jak przekonuje Bank Pekao S.A. „Wszystkie środki zgromadzone na rachunkach w Idea Banku są bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do jednego z największych banków w Polsce”. Dalsza obsługa klientów prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach, a przejęcie banku nie wymaga od klientów podejmowania jakichkolwiek działań. 

Zgodnie z decyzją BFG, Bank Pekao S.A. odpowiedzialny jest za dalsze prowadzenie rachunków klientów Idea Banku, a także za obsługę lokat i kredytów na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również produktów ubezpieczeniowych, z wyłączeniem ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Do produktów nieobsługiwanych przez Pekao S.A. zalicza się ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. 

Najważniejsze informacje dla klientów: 

  1. Klienci zachowują dotychczasowe numery rachunków. 
  2. Sposób logowania się do bankowości elektronicznej pozostaje niezmieniony. 
  3. Wszelkie lokaty zachowują swe oprocentowania, aż do momentu ich wygaśnięcia. 
  4. Bez zmian pozostają również numery rachunków, służące do obsługi zobowiązań finansowych (spłaty kredytów i pożyczek).

Nie jeden, a dwa podmioty

Klienci przejętego Idea Banku S.A. muszą pamiętać o tym, że na fuzję operacyjną (ujednolicenie systemu bankowego) trzeba będzie zaczekać kilka miesięcy. Według oficjalnych informacji, fuzja zostanie przeprowadzona do końca IV kwartału 2021 roku. 

Co to oznacza w praktyce? Do momentu ujednolicenia systemu, klienci Idea Banku S.A. obsługiwani będą w dawnych placówkach Idea Banku. Nie ma możliwości, aby rachunki, lokaty i inne produkty działające w oparciu o umowy zawarte z Idea Bankiem, były obsługiwane w oddziałach Banku Pekao S.A. Podobnie wygląda sytuacja z bankomatami. Dokonując wypłat z bankomatów Pekao S.A., klienci dawnego Idea Banku S.A., będą ponosić koszty zgodnie z dotychczasową tabelą opłat i prowizji.

Należy zwrócić również uwagę na to, że wszelkie umowy wymagające odnowienia będą zawierane według nowych warunków, jakie zostaną ustalone przez Bank Pekao S.A. 

Podsumowując, przejęcie Idea Banku S.A. może wywoływać zdezorientowanie klientów, którzy z dnia na dzień stali się klientami odrębnego podmiotu. W teorii stali się oni klientami Banku Pekao S.A., jednak w praktyce nadal będą musieli oni korzystać z placówek dawnego Idea Banku. Przynajmniej do końca 2021 roku, czyli do momentu planowanej fuzji operacyjnej.

Komentarze i opinie użytkowników

Bądź pierwszy, napisz opinię!