Alior Bank przejmuje Bank BPH - Zmiany dla klientów

Alior Bank przejmuje Bank BPH - Zmiany dla klientów
Źródło: Strona WWW Alior Banku

W listopadzie 2016 roku rozpocznie się ostatni już etap sprzedaży części Banku BPH S.A., na rzecz Alior Bank S.A. W wyniku fuzji, do Alior Banku S.A. zostaną przeniesione wszystkie produkty i usługi w zakresie bankowości detalicznej, z wyłączeniem kredytów hipotecznych.

Kredyty hipoteczne pozostają w BPH

W przypadku Klientów spłacających kredyt hipoteczny na podstawie umowy zawartej z Bankiem BPH S.A. istotną informacją jest to, że staną się oni Klientami dwóch banków.

Zmianie nie ulegną:

 • Warunki umowy kredytu hipotecznego, włącznie z ustaloną dzień podziału Banku marżą kredytu. W przypadku, gdy marża uzależniona była od posiadania innych produktów, które po podziale Banku BPH zostaną przeniesione do Alior Banku, jej poziom pozostanie bez zmian i nie będzie  uzależniony od korzystania z produktów przeniesionych do Alior Banku).
 • Numery rachunków do spłaty rat kredytu hipotecznego (z wyjątkiem rachunków typu Komfort).
 • W stosunku do hipotecznych kredytów walutowych spłacanych gotówkowo lub przelewami w złotych polskich, będą miały zastosowanie właściwe tabele kursowe Banku BPH S.A., zgodne z zapisami umowy.
 • Obsługa ubezpieczeń indywidualnych i grupowych oferowanych za pośrednictwem Banku BPH.
 • Dane kontaktowe Banku BPH (dostępne na stronie internetowej banku).

Zmiany jakie zostaną wprowadzone to:

 • Brak oddziałów i placówek stacjonarnych, a co za tym idzie, obsługa kredytu hipotecznego oraz kontakt z Bankiem BPH S.A. będą realizowane tylko i wyłącznie zdalnie, poprzez: infolinię, listy, e-maile lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 • Brak usługi automatycznej spłaty raty z rachunków prowadzonych w złotych polskich oraz walutach – w wyniku podziału Banku BPH S.A. wszystkie rachunki zostaną przeniesione do Alior Banku S.A., co wpływa na brak rozwiązań technicznych podtrzymujących tą funkcję rachunków. Zalecane jest zastosowanie polecenia zapłaty, które pozwala na cykliczne regulowanie płatności kolejnych rat kredytu, bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji.
 • Spłaty gotówkowe będą obsługiwane bez dodatkowych opłat w oddziałach, które po podziale staną się częścią Alior Banku (pozostaną one oznaczone logo Banku BPH S.A).
 • Spłaty z rachunku typu Komfort - rachunek służący do spłaty rat kredytu hipotecznego zostanie przeniesiony do Alior Banku S.A. wraz ze środkami, które będą na nim zgromadzone na dzień podziału. Wszelkie dyspozycje dotyczące obsługi rachunku będą obsługiwane w Alior Banku.
 • Nowa strona www – dostępna pod adresem www.bph.pl, w nowej szacie graficznej prezentująca uaktualnione informacje o banku.
 • Nowy system bankowości elektronicznej – umożliwi kontrolę aktualnego zadłużenia, podgląd historii spłat oraz wysokość miesięcznej raty kredytu. Do logowania wymagane będą dotychczasowo stosowane dane, jednak Bank BPH S.A. sugeruje zmianę haseł po przeprowadzeniu podziału banku.

Bankowość detaliczna w Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A. stając się następcą prawnym Banku BPH S.A., przejmie wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy Klientami, a Bankiem BPH S.A, w zakresie prowadzenia i obsługi m.in.:

 • kont osobistych,
 • karty płatniczych (debetowych i kredytowych),
 • kredytów gotówkowych,
 • produktów oszczędnościowych,
 • produktów inwestycyjnych,
 • rachunków i kredytów Kasy Mieszkaniowej Banku BPH,
 • rachunków inwestycyjnych w Biurze Maklerskim.

W związku z powyższym, bez zmian pozostaną:

 • Opłaty i prowizje – pozostaną zgodne z zawartymi wcześniej umowami.
 • Umowy bankowe – pozostają bez zmian i zachowują swą moc prawną.
 • Sieć placówek, oddziałów i placówek partnerskich do obsługi Klientów – pozostaną oznaczone logo Banku BPH S.A.
  Uwaga: Do czasu ujednolicenia obsługi w całej sieci placówek Alior Banku S.A., Klienci przejęci z Banku BPH S.A. nie będą obsługiwani w placówkach oznaczonych logo Alior Banku.
 • Zakres obsługi produktów przejętych przez Alior Bank.
 • Loginy i hasła do bankowości internetowej.
 • Aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz iOS.
 • Zasady potwierdzania/autoryzacji transakcji.
 • Numery infolinii.

Najważniejsze zmiany w zakresie bankowości detalicznej:

 • Systemy bankowości internetowej (Sez@m, BusinessNet i M@kler Plus) będą udostępnione pod nowym adresem: https://online-fuzja.aliorbank.pl.
 • Wersja Lite bankowości internetowej dla pozostałych urządzeń mobilnych dostępna będzie pod nowym adresem wersji Lite: http://mobile.fuzja.aliorbank.pl.
 • Kod SWIFT (BIC) – od dnia podziału, obowiązuje kodu SWIFT (BIC) Alior Banku: ALBPPLPW.
 • Adresy e-mail do kontaktu z Bankiem (udostępnione na stronie www).
 • Adres korespondencyjny do kontaktu z Bankiem (Alior Bank SA, ul. Postępu 18B; 02-676 Warszawa).
 • Adres strony internetowej: www.fuzja.aliorbank.pl.

Podsumowanie

Podsumowując, Klientów Banku BPH S.A. czeka szereg zmian, jednak na tyle nieznacznych, że nie powinny one stanowić problemu. Co więcej, do momentu przejęcia obsługa będzie realizowana na standardowych zasadach przez Bank BPH S.A. Jedyne utrudnienia czekają na posiadaczy kredytów hipotecznych, których obsługa zostanie przeniesiona do system zdalnego, bez możliwości kontaktu z doradcą w oddziale banku.  

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!