Co to jest Wealth Management?

Wealth Management to usługa zarządzania majątkiem, polegająca na kompleksowej obsłudze klienta. Obejmuje ona zarówno zarządzanie płynnymi aktywami majątku, jak i aktywami trwałymi, w tym majątkiem pozafinansowym. W praktyce usługa wealth managment daleko wykracza poza standardową ofertę banków i z tego względu przeznaczona jest dla najzamożniejszych klientów.

W ramach wealth management klienci mogą liczyć na takie usługi jak m.in.:

  • bankowość prywatna (private banking),
  • zarządzanie aktywami (asset managment),
  • inżynierię finansową i planowanie majątkowe,
  • planowanie ubezpieczeniowe,
  • doradztwo niefinansowe, np. z zakresu obrotu nieruchomościami, inwestycji w dzieła sztuki, czy tzw. inwestycje emocjonalne,
  • inwestowanie na rynku niepublicznym (poprzez fundusze private equity, venture capital, czy fundusze alternatywne).

Usługi z zakresu wealth management mogą świadczyć banki, a także – w mniejszym zakresie – kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz niezależne firmy typu family office.