Co to jest Termin wykupu?

Termin wykupu to dzień ustalony w umowie, a w którym następuje obowiązek wykupu np. obligacji. W tym dniu emitent daje prawo do wypłaty uiszczonych wcześniej środków finansowych, wraz z należnymi odsetkami.