Co to jest Płynność finansowa?

Płynność finansowa to termin, który odnosi się do zdolności danej firmy do spłaty swoich bieżących zobowiązań finansowych w terminie. Jest to ważny wskaźnik, który pomaga określić, czy firma ma wystarczające środki finansowe, aby sprostać swoim codziennym wydatkom, takim jak opłaty za wynajem lub zakup materiałów potrzebnych do produkcji.

Płynność finansowa jest szczególnie ważna dla małych firm, ponieważ brak odpowiedniej płynności może prowadzić do trudności w utrzymaniu działalności.