Co to jest Inshoring?

Inshoring polega na przenoszeniu do macierzystego kraju działalności, która do tej pory była prowadzona w innym państwie.

Najczęstszym impulsem do inshoringu jest spadek konkurencyjności zagranicznych dostawców i producentów w porównaniu z dostawcami i producentami krajowymi. Przyczyny takie staniu rzeczy mogą być dwojakie:

  • rosnące koszty pracy na rynku zewnętrznym,
  • spadek cen za dane usługi na rynku wewnętrznym.

Poza tym poszczególne firmy decydują się na inshoring ze względu na chęć współpracy z lokalnymi kontrahentami.

Do korzyści wynikających z inshoringu można zaliczyć:

  • wyższą jakość usług i produktów krajowych,
  • możliwość szybszego dostosowania się do potrzeb klienta,
  • klarowną logistykę łańcucha dostaw,
  • łatwiejsze utrzymanie wysokiego poziomu kontroli w sieci logistycznej,
  • stabilizację prawną.