Co to jest Datio in solutum?

Datio in solutum to termin prawny, który oznacza oddanie czegoś w zamian za spełnienie określonej obietnicy. Może być stosowane w różnych sytuacjach prawnych, takich jak umowy cywilne lub handlowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonej czynności w zamian za zapłatę lub inne świadczenie od drugiej strony. Datio in solutum jest również często używana w kontekście unieważnienia lub wypowiedzenia umowy, gdy jedna strona nie spełnia swoich zobowiązań.