Co to jest Crowdfunding?

Crowdfunding polega na zdobywaniu funduszy w celu realizacji danego projektu. Służą do tego specjalne witryny i społeczności online. W przypadku crowdfundingu mamy najczęściej do czynienia z wpłatami w niewielkiej wysokości, ale o dużej częstotliwości, co umożliwia zebranie pożądanej kwoty. Wpłaty w ramach crowdfundingu są dobrowolne. Zazwyczaj dokonują je osoby, które są zainteresowane danym projektem, a w zamian za wpłaty otrzymają określone świadczenia zwrotne. 

Crowdfunding może mieć formę:

  • wynagrodzenia — w zamian za wpłatę autor projektu oferuje swoje produkty, usługi lub specjalne bonusy, 
  • inwestycji – w zamian za wpłatę, autor projektu oferuje udziały, prawa do przyszłych zysków lub inne świadczenia materialne,
  • darowizny – na ogół mają charakter charytatywny i nie wiążą się ze świadczeniem zwrotnym.