Co to jest Bankowość prywatna?

Bankowość prywatna to system obsługi finansowej, świadczony na rzecz najzamożniejszych klientów indywidualnych (z ang. HNWI, czyli high net-worth individuals). Oferta bankowości prywatnej opiera się na indywidualnym podejściu do tego typu klientów i długoterminowym świadczeniu wysokiej jakości usług finansowych przez dany bank.

Co ważne, usługi w ramach bankowości prywatnej nie ograniczają się wyłącznie do produktów i usług stricte bankowych i często mają charakter pozafinansowy. Przykładem usług świadczonych w ramach bankowości prywatnej są m.in.:

 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • wydawanie kart płatniczych,
 • udzielanie kredytów i pożyczek,
 • operacje walutowe, 
 • depozyty,
 • zarządzanie aktywami finansowymi,
 • zakup i sprzedaż akcji,
 • zakup i sprzedaż udziałów funduszy inwestycyjnych
 • ubezpieczenia,
 • doradztwo finansowe,
 • fundusze hedgingowe,
 • inwestycje w tzw. Luxury Goods,
 • doradztwo prawne, 
 • opieka medyczna.