poradnik

Finansowe wsparcie dla Twojej firmy, czyli kredyty i dotacje

Finansowe wsparcie dla Twojej firmy, czyli kredyty i dotacje

Prowadzenie firmy to duża niezależność, ale i wiele wyzwań stojących przed Tobą. Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz pracę na własny rachunek czy też jesteś obecny na rynku już od lat, potrzebujesz źródła finansowania działalności gospodarczej. Idealny scenariusz obejmuje wizję samowystarczalnej firmy, która generuje zyski pokrywające wszystkie jej potrzeby, zarówno bieżące, jak i przyszłe. Rzeczywistość często bywa odmienna od przyjętych założeń i wówczas musisz sięgnąć po zewnętrzne środki napędzające Twój biznes.

Kredyt dla Twojej firmy

Jako przedsiębiorca zyskujesz dostęp do różnych form finansowania działalności gospodarczej, spośród których do najpopularniejszych należą kredyty. I tak jak różne bywają potrzeby firm, tak i różne są oferty bankowych kredytów dla firm.

Poniższe zestawienie prezentuje najczęściej stosowane typy kredytów, wraz z krótką charakterystyką i informacją o sposobach ich pozyskania.

Kredyt na start – dostępny już od 1. dnia prowadzenia działalności:

 • Dla kogo: dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski, spółek, a także dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów.
 • Cel: finansowanie działalności gospodarczej.
 • Dostępna kwota kredytu –od ok. 5000 złotych do nawet 350 000 złotych.
 • Oprocentowanie: ok. 5-6% w skali roku.
 • Forma kredytu – kredyt ratalny lub kredyt w rachunku bieżącym.
 • Sposób spłaty – ratalny lub automatyczny w przypadku limitu w rachunku bieżącym.
 • Maksymalny okres kredytowania – do 10 lat.
 • Zabezpieczenia kredytu – zazwyczaj do kwoty 100 000 złotych banki nie wymagają zabezpieczenia, powyżej tej kwoty często stosuje się zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.
 • Sposób wnioskowania – należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej lub w stacjonarnej placówce wybranego banku.
 • Wymagane dokumenty – najczęściej do wniosku kredytowego należy dołączyć dokumenty takie jak:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
  • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wystawione przez Urząd Skarbowy;
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
  • zaświadczenie KRS, umowa spółki, statut spółki (tylko w przypadku spółek).
 • Dodatkowe dokumenty i zaświadczenia – na potrzeby weryfikacji wniosku, bank może poprosić także o:
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
  • opinia innych banków dotycząca posiadanego w nich zadłużenia;
  • opinie banków prowadzących rachunki firmy.

Kredyt inwestycyjny:

 • Dla kogo: dla przedsiębiorców prowadzących działalność od co najmniej 6 miesięcy.
 • Cel: m.in.: zakup lub renowacja maszyn, a także zakup, remont, modernizacja lub adaptacja nieruchomości.
 • Dostępna kwota kredytu – od 10 000 złotych, do ok. 5 000 000 złotych.
 • Oprocentowanie: od ok. 5 do 10% w skali roku.
 • Forma kredytu – kredyt ratalny.
 • Sposób spłaty – ratalny z możliwością karencji nawet do 36 miesięcy.
 • Maksymalny okres kredytowania – do 20 lat.
 • Zabezpieczenia kredytu (może być różne w zależności od indywidualnej decyzji danego banku):
  • zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy;
  • gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • przyszła wartość nieruchomości po zrealizowanej inwestycji.
 • Sposób wnioskowania – należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej lub w placówce wybranego banku.
 • Wymagane dokumenty – rejestrowe i finansowe firmy.

Kredyt obrotowy - dostępny już od 1. dnia prowadzenia działalności:

 • Dla kogo: dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek (zwykle osobowych oraz handlowych), a także przedstawicieli tzw. wolnych zawodów.
 • Cel: m.in.: finansowanie bieżących wydatków firmy, tj. zakup towaru, opłaty za czynsz i media, regulowanie zobowiązań finansowych.
 • Dostępna kwota kredytu – wysokość kredytu obrotowego zależy od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku firmowym, a także od kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa i nierzadko od wielkości sprzedaży.
 • Oprocentowanie: liczone jako suma stawki referencyjnej (według WIBOR, LIBOR lub EURIBOR) oraz marży banku, której wysokość uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
 • Forma kredytu – w formie kredytu w rachunku bieżącym lub na rachunku kredytowym, jako limit do wykorzystania w dowolny momencie.
 • Sposób spłaty – spłata całości lub w systemie ratalnym.
 • Maksymalny okres kredytowania – do 10 lat.
 • Zabezpieczenia kredytu (może być różne w zależności od indywidualnej decyzji danego banku): zwykle do kwoty 100 000 złotych – 150 000 złotych nie jest wymagane zabezpieczenie. Możliwe jest zastosowanie poręczeń na zasadach prawa cywilnego, zabezpieczenie hipoteką na nieruchomości, zastaw itp.
 • Sposób wnioskowania – należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej lub w placówce wybranego banku.
 • Wymagane dokumenty – rejestrowe i finansowe firmy.

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • Dla kogo: dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek (zwykle osobowych oraz handlowych), a także przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, prowadzących działalność od co najmniej 3 miesięcy.
 • Cel: m.in.: finansowanie bieżących wydatków firmy, tj. zakup towaru, opłaty za czynsz i media, regulowanie zobowiązań finansowych.
 • Dostępna kwota kredytu – ustalana indywidualnie przez bank według oceny wpływów na rachunek firmowy.
 • Oprocentowanie: ok. 10% w skali roku od wykorzystanej kwoty, jednak przy spłacie całości zadłużenia w ciągu 30 dni banki często stosują oprocentowanie 0%.
 • Forma kredytu –kredyt odnawialny w rachunku bieżącym.
 • Sposób spłaty –spłata całości zadłużenia lub ratalna, która automatycznie odnawia wysokość przyznanego limitu.
 • Maksymalny okres kredytowania – do 3 lat, przy czym standardowa umowa obejmuje 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.
 • Zabezpieczenia kredytu (może być różne w zależności od indywidualnej decyzji danego banku): zwykle do kwoty 100 000 złotych – 150 000 złotych nie jest wymagane zabezpieczenie. Możliwe jest zastosowanie poręczeń na zasadach prawa cywilnego.
 • Sposób wnioskowania – należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej lub w placówce wybranego banku.
 • Wymagane dokumenty – zazwyczaj wystarczająca jest historia bieżącego rachunku.

„Wsparcie w starcie” – najtańsza pożyczka na rynku

Rządowy program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został stworzony z myślą o wspieraniu planów zawodowych studentów, absolwentów oraz osób bezrobotnych. W ramach projektu możesz skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń, a także nisko oprocentowanej pożyczki na:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • do 83 629,80 złotych (20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia);
  • z maksymalnym okresem spłaty do 7 lat i karencją w spłacie kapitału do 1 roku.
 • utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:
  • 25 088,94 zł (6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia);
  • z maksymalnym okresem spłaty do 3 lat.

W obu wariantach wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP, czyli ok. 0,44% w skali roku, które ustalone jest na etapie zawierania umowy pożyczki i jest stałe w całym okresie finansowania.

Przedstawione w powyższym tekście rozwiązania to ogólnie ujęte źródła finansowania firm, jakie możesz znaleźć w różnych wariantach ofertowych banków oraz instytucji wspierających rozwój polskiej gospodarki. Pamiętaj także o wciąż dostępnych dotacjach unijnych, o których informacje znajdziesz m.in. w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzonej (lub planowanej) działalności gospodarczej.  

Opinie użytkowników