Debet i kredyt odnawialny - różnice, które warto znać

Debet i kredyt odnawialny - różnice, które warto znać

Dodatkowe środki przyznane w ramach tzw. limitu w koncie to bardzo dobra alternatywa dla kredytów i pożyczek. Przede wszystkim są wolne od odsetek tak długo, jak długo z nich nie korzystasz, chociaż w każdej chwili możesz po nie sięgnąć. Po drugie, nie musisz pamiętać o ratach, ponieważ spłata wykorzystanego limitu następuje automatycznie, przy każdej wpłacie na konto.

Terminologia bankowa potrafi wywołać spore zdezorientowanie u wielu osób. I tak właśnie jest w przypadku tematu debetów i kredytów odnawialnych stanowiących dwa odrębne produkty tworzące ofertę tzw. limitu w koncie. Zanim skorzystasz z tego typu rozwiązania, koniecznie sprawdź co odróżnia saldo debetowe od kredytu odnawialnego.

Dopuszczalne saldo debetowe

W najprostszym ujęciu debet to ujemne saldo konta, które powstaje w momencie wypłaty większej ilości środków, niż w rzeczywistości posiadamy. Można więc uznać, że debet to swoistego rodzaju zgoda na skorzystanie z cudzych pieniędzy, jaką bank udziela klientowi na podstawie zawartej z nim umowy o prowadzenie konta z dopuszczalnym saldem debetowym. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga spłaty powstałego zadłużenia w czasie maksymalnie 30 dni od momentu jego powstania, co pozwala uznać debet za rodzaj kredytu krótkoterminowego.

Czym jest kredyt odnawialny?

Rodzaj kredytu bankowego obsługiwanego w rachunku bieżącym, udzielanego na podstawie umowy kredytowej zawartej z bankiem. To co odróżnia kredyt odnawialny od innych kredytów, to przede wszystkim specyficzny sposób naliczania odsetek oraz sposób jego spłaty. W przypadku kredytu odnawialnego odsetki naliczane są tylko od takiej kwoty, jaką w rzeczywistości wykorzystaliśmy na zaspokojenie własnych potrzeb, a jego spłata następuje automatycznie przy każdym wpływie na konto. Jeżeli nie korzystamy z kredytu odnawialnego, bank nie pobiera żadnych opłat.

Różnice pomiędzy saldem debetowym, a kredytem odnawialnym

Limit w koncie pozwala korzystać z dodatkowych środków, które przypisane są do Twojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bardzo często określenia „debet” i „kredyt odnawialny” stosowane są zamiennie, chociaż w rzeczywistości to dwa różne produkty bankowe.

Nawet jeżeli różnice pomiędzy saldem debetowym, a kredytem odnawialnym wydają Ci się nieznaczne, powinieneś znać podstawowe z nich, do których zaliczamy:

 • Warunki otrzymania dodatkowych środków – o sposobie przyznawania klientom debetów w koncie i limitów kredytowych decydują banki, jednak przyjęło się, że:
  • dopuszczalne saldo debetowe przyznawane jest na wniosek klienta, który jest osobą pełnoletnią, posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w danym banku, otrzymuje regularne wpływy na konto i nie korzysta z kredytu odnawialnego;
  • kredyt odnawialny udzielany jest na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta, który dodatkowo musi spełniać następujące warunki:
   • być osobą pełnoletnią;
   • terminowo spłacać zobowiązania finansowe;
   • otrzymywać regularne wpływy na rachunek bankowy z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej lub stypendiów naukowych;
   • przedstawi bankowi zaświadczenie o dochodach;
   • w dniu złożenia wniosku o kredyt odnawialny, nie ma na swoim rachunku niedopuszczalnego salda debetowego.
 • Maksymalna wysokość przyznanych środków:
  • dopuszczalne saldo debetowe zwykle nie przekracza poziomu uzyskiwanych wpływów na konto, liczonych jako średnia z ostatnich 3 miesięcy. Często zdarza się, że banki stosują górną granicę dla debetów, która wynosi ok. 1000 – 2000 złotych;
  • kredyt odnawialny może stanowić wielokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego na konto i osiągnąć poziom nawet 150 000 złotych.
 • Oprocentowanie – zarówno w przypadku debetu, jak i limitu kredytu odnawialnego banki naliczają oprocentowanie tylko i wyłącznie od wykorzystanej w danym miesiącu rozliczeniowym kwoty przyznanych środków. Zazwyczaj jednak to oprocentowanie kredytu odnawialnego jest korzystniejsze niż oprocentowanie salda debetowego.

  Dodatkowo wiele banków stosuje progi oprocentowania, w zależności od liczby dni przez które klient korzysta z limitu w ramach kredytu odnawialnego. Im dłużej klient zwleka ze spłatą, tym wyższe oprocentowanie jest naliczane, jednak tylko do określonej w umowie granicy. Zdarza się, że oprocentowanie limitu zaczyna być naliczane dopiero po 7 dniu, co motywuje klientów do szybszej spłaty zadłużenia.
 • Okres kredytowania – jest różny dla obu tych produktów i wynosi odpowiednio:
  • maksymalnie 30 dni na spłatę debetu;
  • do 12 miesięcy na spłatę kredytu odnawialnego, a więc do końca trwania zawartej z bankiem umowy (wskazane jest pełne rozliczenie limitu kredytu w dniu, na który przypada odnowienie umowy).
 • Sposób spłaty – zarówno w przypadku debetu, jak i limitu w koncie, spłata zadłużenia jest automatyczna, w momencie uzyskania wpływu na konto. Różnica polega na tym, że:
  • wykorzystany limit dopuszczalnego salda debetowego należy spłacić w terminie 30 dni od dnia jego powstania. Przekroczenie terminu spłaty powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, a tym samym utratę możliwości korzystania z debetu, nawet wówczas, gdy nie został on wykorzystany do maksymalnej granicy;
  • każda spłata limitu kredytu odnawialnego automatycznie odnawia jego wysokość i można nim w pełni dysponować, nawet jeżeli powstałe zadłużenie nie będzie spłacone w 100%.

Przeanalizujmy teraz powyższe różnice na przykładzie. Załóżmy, że każdego miesiąca otrzymujesz za swoją pracę 2000 złotych, które przekazywane są na Twój rachunek w banku. Otrzymywane wynagrodzenie nie zawsze wystarcza Ci na zaspokojenie wszystkich potrzeb, dlatego zwracasz się do banku z prośbą o zapewnienie Ci dostępu do dodatkowych środków, z których możesz skorzystać w dogodnym dla siebie momencie.

Wówczas bank proponuje Ci dwa rozwiązania:

Wariant I – ponieważ średnia miesięczna wysokość Twoich wpływów wynosi 2000 złotych, w każdym dowolnym momencie możesz zabrać z banku maksymalnie 1000 złotych bez ponownego pytania go o zgodę. Musisz jednak pamiętać o tym, aby dokonać zwrotu w ciągu maksymalnie 30 dni. Wykorzystana kwota wraz z należnymi odsetkami zostanie automatycznie pobrana z Twojego rachunku, jak tylko otrzymasz kolejny przelew z wynagrodzeniem. W takiej sytuacji bank proponuje Ci tzw. saldo debetowe.

Wariant II -  biorąc pod uwagę Twój dochód, bank oferuje Ci dodatkowe 8000 złotych dostępne przez kolejnych 12 miesięcy, w postaci „zamrożonego” kredytu. Możesz wykorzystać go w dowolnym momencie, w całości lub w części, a odsetki będą naliczane tylko i wyłącznie od wykorzystanej kwoty. Przez 12 miesięcy bank nie będzie domagał się od Ciebie spłaty, aż do dnia zakończenia zawartej umowy. Musisz pamiętać jednak o tym, że korzystając z tej opcji, każda wpłata na rachunek, będzie w pierwszej kolejności księgowana na poczet spłaty zadłużenia, automatycznie odnawiając przyznany Ci limit.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!