(Ocena 4.5 z 7 opinii)

Nest Konto w Nest Banku

Nest Konto w Nest Banku
Źródło: Strona WWW Nest Banku

Nest Bank SA oficjalnie pojawił się na polskim rynku z końcem października 2016 roku. W rzeczywistości jednak jego historia sięga znacznie dalej, ponieważ powstał on na skutek połączenia Banku SMART oraz BIZ Banku, które występują teraz pod wspólnym logo – Nest Bank. Nowy – stary bank zaproponował swym Klientom rachunek osobisty Nest Konto, który powstał w oparciu o ofertę Banku SMART.

Najważniejsza jest rodzina, czyli darmowe konto i oszczędności

Nest Bank SA daje swoim Klientom jeden z najtańszych rachunków osobistych, przy którym nie ma żadnych haczyków i trudnych do spełnienia warunków. To co najważniejsze, bezwarunkowo bezpłatne konto doskonale uzupełnia rozbudowana oferta produktów dodatkowych, takich jak konta i lokaty oszczędnościowe, a także kredyty.

Charakterystyczne i najważniejsze cechy Nest Konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie karty debetowej VISA Debit;
 • brak opłat za obsługę karty debetowej;
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe;
 • brak opłat za polecenia zapłaty;
 • brak opłat za zlecenie stałe, złożone przez Bankowość Internetową lub Mobilną;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce;
 • 5 złotych (plus 3% wartości wypłaconej kwoty za przewalutowanie) za wypłaty z zagranicznych bankomatów;
 • brak opłat za wypłaty środków w ramach usługi Visa Cash Back;
 • bezpłatne wpłaty (na rachunki prowadzone w Nest Banku) i wypłaty środków w oddziałach bankowych.

Z Nest Kontem można więcej

Jak przystało na nowoczesny bank skoncentrowany na potrzebach rodzin, w Nest Banku SA, nie mogło zabraknąć produktów i usług takich jak:

 • Nest Konto Waluta – promowane przez bank, jako „pierwsze walutowe konto bez granic za 0 zł”. Może być prowadzone w euro, funtach lub dolarach. Najważniejsze cechy konta walutowego:
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta;
  • brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej V Pay (dostępna tylko przy koncie EUR) lub Visa Debit (jeżeli właściciel rachunku posiada już kartę do Nest Konta, wówczas bank pobiera opłatę za kartę do konta walutowego, w wysokości 5 EUR/6 USD/4 GBP);
  • możliwość korzystania z usługi korzystnych przewalutowań, która zapewnia atrakcyjne kursy wymiany walut;
  • brak opłat za wypłaty gotówki w zagranicznych bankomatach.
 • Nest Oszczędności – to konto oszczędnościowe, objęte promocyjnym oprocentowaniem (dla nowych Klientów) na poziomie 2,25% w skali roku, dla salda konta nieprzekraczającego kwoty 50 000 złotych i 2% w skali roku dla nadwyżek. Dodatkowe zalety konto to:
  • brak opłat za prowadzenie konta;
  • brak wymaganych minimalnych wpłat i wypłat;
  • możliwość swobodnego przelewania środków na rachunek oszczędnościowy w dowolnym momencie;
  • jeden bezpłatny przelew w miesiącu z rachunku oszczędnościowego, bez utraty naliczonych odsetek;
  • możliwość uruchomienia rachunku Nest Walutowe Oszczędności (do wyboru: EUR, GBP lub USD), z oprocentowaniem zmiennym na poziomie 0,10% w skali roku;
  • możliwość uruchomienia rachunku oszczędnościowego w ramach promocji „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią”.
 • Lokaty terminowe – Nest Bank SA przygotował bogaty wybór lokat dla Klientów indywidualnych, spośród których każdy znajdzie rozwiązanie optymalnie dopasowane do własnych potrzeb. W ofercie dostępne są m.in.:
  • Nest Lokata – z oprocentowaniem stałym do 2,1% w skali roku dla salda do 2 mln złotych i 1% dla nadwyżek. Lokata  dostępna jest od 1000 złotych i może być zawarta na okres: 7 lub 14 dni, a także 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 i 24 miesięcy.
  • Nest Lokata WIBOR – z oprocentowaniem zmiennym do maksymalnej wysokości stawki WIBOR  M6 + 0,40% w skali roku.  Lokata dostępna jest od 1000 złotych i może być zawarta na okres: 12, 24 lub 36 miesięcy.
  • Nest Lokata Waluta – prowadzona w EUR, USD lub GBP, z oprocentowaniem na poziomie 0,10% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 1000 EUR lub 1000 USD lub 1000 GBP.  
 • Kredyty – w zależności od indywidualnych potrzeb, dostępne są produkty takie jak:
  • Nest Kredyt na KLIK – możliwość zaciągnięcia kredytu bez wychodzenia z domu, z decyzją do 24 godzin. Maksymalna kwota kredytu to 150 000 złotych i do 120 miesięcy okresu kredytowania.
  • Kredyt 0% - do 220 000 złotych, z okresem spłaty od 6 do 36 miesięcy. Bez zbędnych formalności, bez ukrytych kosztów i konieczności wykupienia ubezpieczenia.
  • Lekki procent - przystępny kredyt gotówkowy do 220 000 złotych, z okresem spłaty do 60 miesięcy, z oprocentowaniem od 3,9%.
  • Nest Gotówka – kredyt gotówkowy na dowolny cel. Maksymalna kwota to 220 000 złotych, z okresem spłaty nawet do 144 miesięcy.
  • Nest konsolidacja – kredyt na spłatę innych zobowiązań finansowych, do 220 000 złotych z możliwością uzyskania jednej, niższej raty. Maksymalny okres spłaty to 144 miesiące.
 • Bankowość Mobilna z funkcją bankowości głosowej – obsługiwana poprzez aplikację mobilną zaprojektowaną z myślą o urządzeniach mobilnych (takich jak smartfon). Bankowość Mobilna pozwala na m.in.: realizację przelewów, opłacanie rachunków, podgląd historii transakcji, a także obsługę systemu za pomocą głosu (umożliwia m.in.: kontrolę stanu konta, a także logowanie się do systemu lub wylogowanie z niego). 

Nest Bank SA kusi promocjami

Na powitanie nowych i dotychczasowych Klientów, Nest Bank SA, przygotował trzy promocje:

1. Promocja „Nest Lokata Witaj” – obowiązuje od 29.10.2016 roku, do odwołania:

 • oferta skierowana tylko do nowych Klientów;
 • okres deponowania – 3 miesiące;
 • oprocentowanie – 2,50% w skali roku, stałe z kapitalizacją odsetek w dniu zapadalności Lokaty;
 • kwota lokaty – od 1000 złotych do 10 000 złotych;
 • można założyć tylko jedną lokatę w ramach promocji „Nest Lokata Witaj”;
 • aby skorzystać z promocji, w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku Nest Konto, należy złożyć dyspozycji otwarcia lokaty.

2. „Nest Lokata Nowe Środki w Nest Bank SA” (wariant promocyjny Nest Lokaty) – obowiązuje od 29.10.2016 roku, do odwołania:

 • okres deponowania – 3 lub 6 miesięcy;
 • oprocentowanie stałe, uwarunkowane okresem deponowania i sposobem złożenia dyspozycji:
 • – dyspozycja złożona przez Bankowość Internetową – 2,50% w skali roku (lokata na 3 miesiące) lub 2,60% (6 miesięcy);
 • - dyspozycja złożona przez portal nestbank.pl – 2,30% (3 miesiące) lub 2,40% (6 miesięcy);
 • kwota lokaty – minimum 1000 złotych (przy czym nadwyżki powyżej 2 mln złotych objęte są oprocentowaniem 1% w skali roku);
 • promocyjnym oprocentowaniem mogą być objęte tylko te środki, które wpłynęły na rachunek Klient w okresie trwania promocji.

3. Nest Rodzinne Oszczędności (wariant specjalny konta Nest Oszczędności) - obowiązuje od 29.10.2016 roku, do odwołania:

 • Uczestnikiem promocji może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca rezydentem, która w okresie promocji spełni łącznie warunki:
  • zawrze lub posiada zawartą z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN;
  • zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta;
  • złoży oświadczenie o przystąpieniu do Promocji, wraz z akceptacją warunków Regulaminu;
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz kontaktowych.
 • Uczestnik promocji określa Deklarowany Okres Oszczędzania (5, 10 lub 15 lat) oraz Deklarowaną Kwotę Wpłaty, która wynosi minimum 50 złotych miesięcznie i maksymalnie:
  • 600 złotych miesięcznie dla okresu oszczędzania wynoszącego 5 lat,
  • 300 złotych miesięcznie dla okresu oszczędzania wynoszącego 10 lat,
  • 200 złotych miesięcznie dla okresu oszczędzania wynoszącego 15 lat.
 • Premia wypłacana jest w cyklach 12-miesięcznych, za każdy pełen Rok Oszczędzania.
 • Wysokość premii uwarunkowana jest latami oszczędzania następującymi po sobie, oraz liczbą zgłoszonych dzieci.
 • Minimalny współczynnik premii wynosi 2% po pierwszym roku oszczędzania, przy braku zgłoszenia dziecka.
 • Maksymalny współczynnik premii wynosi 30% po 15 roku oszczędzania, przy zgłoszeniu 4 lub więcej dzieci. 

Obiektywnie o Nest Koncie

Nest Bank SA wchodząc na rynek jako nowa marka, stworzył mocno konkurencyjną ofertę produktów dedykowanych Klientom detalicznym. Nie trudno zauważyć, że największy nacisk kładziony jest na promocję produktów oszczędnościowych, zarówno krótko, jak i długoterminowych.

Do kluczowych zalet Nest Konta można zaliczyć przede wszystkim:

 • bezwarunkowo bezpłatne prowadzenie rachunku i używanie kart płatniczych;
 • możliwość prowadzenia darmowego konta walutowego;
 • darmowe bankomaty w całej Polsce;
 • rozbudowany kanał obsługi Klientów wykorzystujący sieć oddziałów i placówek, a także Bankowość Internetową i Mobilną;
 • atrakcyjne oferty produktów oszczędnościowych dedykowane rodzinom.

Podsumowując, nowe Nest Konto w Nest Banku SA, to ciekawa i tania propozycja dla tych osób, które koncentrują się na bezpiecznej przyszłości swoich bliskich.

Opinie użytkowników

(Ocena 4.5 z 7 opinii)