Co to jest Wynik finansowy?

Wynik finansowy to termin stosowany w rachunkowości, który oznacza różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów, jaka ustalana jest dla danego podmiotu (przedsiębiorstwa), w określonym okresie sprawozdawczym.

Jeżeli wynik finansowy jest dodani, wówczas przedsiębiorstwo wygenerowało zyski. W przypadku ujemnego wyniku finansowego przedsiębiorstwo wykazuje straty. 

Dodatkowo wynik finansowy może być podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub kapitału, w celu ustalenia rentowności przedsiębiorstwa.