Co to jest Polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty - automatyczna i bezgotówkowa forma regulowania powtarzających się płatności, takich jak faktury za usługi telekomunikacyjne, abonament, czynsz, składki ubezpieczeniowe, rachunki za energię elektryczną, cieplną i gazową, czy też raty kredytów. W oparciu o zgodę na stosowanie polecenia zapłaty, bank w porozumieniu ze wskazanym wierzycielem inicjuje płatności z rachunku klienta, za otrzymane faktury i rachunki, w ustalonym terminie płatności.