Co to jest KYC (Know Your Customer)?

KYC (Know Your Customer, czyli Poznaj Swojego Klienta) to procedura należytej staranności i regulacja bankowa, która musi zostać przeprowadzona przez instytucje finansowe oraz inne podmioty, w celu identyfikacji swoich klientów i uzyskania pewnych, odpowiednich i trafnych informacji, które są niezbędne do prowadzenia z nimi interesów. Program KYC został wprowadzony, aby zapobiegać oszustwom finansowym, kradzieży tożsamości, praniu brudnych pieniędzy oraz finansowemu terroryzmowi.

Procedury KYC umożliwiają ustalenie wiarygodności klienta i jego profili transakcyjnych oraz zweryfikowanie jego tożsamości. Dzięki temu klienci mają pewność, że ich dane są odpowiednio zabezpieczone.

Przykładowe procedury KYC to:

  • pozyskiwanie danych osobowych przed dokonaniem usługi,
  • sprawdzanie poprawności danych osobowych,
  • przechowywanie danych osobowych w bezpieczny sposób,
  • sprawdzanie historii klienta korzystając z dodatkowych źródeł takich jak publiczne rejestry czy aktywność społecznościowa,
  • monitorowanie zmian, czyli regularna aktualizacja dokumentów.