Co to jest Cło?

Cło – rodzaj opłaty ustalanej przez państwo, jaka nakładana jest na towary przewożone (wywożone i przywożone) zarówno przez granice celne państwa, jak i wóczas, gdy dane państwo jest krajem tranzytowym obszaru celnego.