Deutsche Bank

Założycielem i obecnym właścicielem jest Deutsche Bank AG. Korzeni tej instytucji finansowej szukać można już w roku 1870. Natomiast na rynek polski Deutsche Bank SA  wkroczył w roku 1995. Równocześnie w 2001 roku działalność rozpoczął Deutsche Bank PBC SA, który powstał jako pion bankowości prywatnej Deutsche Bank Polska SA. W 2014 roku doszło do ich połączenia, w wyniku którego powstał dwunasty największy pod względem wielkości aktywów bank w Polsce.

Deutsche Bank obecny jest 73 krajach, zatrudniając przy tym 100 000 pracowników. Bank stosuje najbardziej innowacyjne rozwiązania techniczne, które sprawdzają się także w placówkach zagranicznych. W ramach pionu bankowości korporacyjnej, Deutsche Bank obsługuje największe podmioty gospodarcze. Działania podejmowane przez klientów wspierają i nadzorują wyspecjalizowani doradcy, którzy pomagają w tworzeniu długotrwałych programów finansowych. Bank poszczycić się może stworzeniem, jako jeden  z pierwszych w Polsce strategii otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych.