Nawet 200 zł premii + 400 zł z terminalem płatniczym z firmowym BIZnest Kontem

Nawet 200 zł premii + 400 zł z terminalem płatniczym z firmowym BIZnest Kontem
Źródło: strona promocji

600 zł
dla firmy

Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to właśnie teraz masz świetną okazję do tego, aby założyć najtańsze konto firmowe. W Nest Banku S.A. rozpoczęła się promocja „Korzystam z BIZnest Konto i zyskuję nawet 600 zł premii”. Załóż konto i aktywnie z niego korzystaj przez 4 miesiące. W ten sposób zyskasz 200 zł premii.

A jeśli zdecydujesz się na terminal POS, dostaniesz nawet 400 zł więcej. Do promocji możesz przystąpić do 30.11.2019 roku, lub do momentu zgłoszenia się 500 uczestników. 

W Nest Banku S.A. ruszyła kolejna promocja dla przedsiębiorców. W promocji „Korzystam z BIZnest Konta i zyskuję nawet 600 zł premii” nagrody finansowe podzielone są na dwie kategorie – za aktywność oraz za użytkowanie terminala płatniczego. Spełniając jedynie warunek aktywnego korzystania z rachunku zyskać można nawet 200 złotych premii. Decydując się na zawarcie umowy o terminal płatniczy, premia całkowita wyniesie nawet 600 złotych. 

Zgłoszenia do promocji „Korzystam z BIZnest Konto i zyskuję nawet 600 zł premii” przyjmowane są do 30 listopada 2019 roku, lub do momentu zarejestrowania 500 uczestników. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć: 

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • osoby posiadające siedzibę firmy w Polsce;
 • osoby zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • osoby, które na 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, nie posiadały rachunku rozliczeniowego w Nest Banku S.A.;
 • osoby, które w dniu złożenia wniosku nie posiadają już złożonego wniosku o BIZnest Konto, który jest w trakcie rozpatrywania przez bank. 

Nawet 600 zł dla Twojej firmy

Premia w promocji „Korzystam z BIZnest Konta i zyskuję nawet 600 zł premii” została podzielona na 2 kategorie. Pierwsza z nich dotyczy aktywnego korzystania z konta, druga natomiast przysługuje za korzystanie z terminala płatniczego.

W ramach promocji zyskać można:

 1. do 200 złotych premii – za uzyskiwanie wpływów na konto oraz realizację przelewów do ZUS i/lub US przez 4 kolejne miesiące (każda z premii to 50 złotych miesięcznie);
 2. do 400 złotych premii – w zamian za zawarcie umowy o terminal płatniczy z First Data Polska S.A. i aktywne korzystanie z niego przynajmniej przez jeden miesiąc. Wysokość premii zależna jest od deklarowanego okresu użytkowania terminala i wynosi odpowiednio: 
  • 100 złotych – zawierając umowę na 12 miesięcy;
  • 200 złotych – zawierając umowę na 24 miesiące;
  • 300 złotych – zawierając umowę na 36 miesięcy;
  • 400 złotych – zawierając umowę na 48 miesięcy. 

Warunki uczestnictwa w promocji

Aby uzyskać do 200 złotych premii w ramach promocji, należy spełnić łącznie następujące warunki, z zachowaniem ich kolejności:

 1. W okresie od 5 listopada do 30 listopada roku (lub do momentu zarejestrowania 500 uczestników) złożyć wniosek o otwarcie BIZnest Konto poprzez stronę promocji
 2. Do 9 grudnia 2019 roku zawrzeć umowę z Nest Bankiem S.A. o prowadzenie rachunku firmowego BIZnest Konta oraz umowę ramową.
 3. Do 31 grudnia 2019 roku zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 2000 złotych, a także wykonać przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w kwocie minimum 250 złotych) lub do Urzędu Skarbowego (z tytułu należnego podatku dochodowego).
 4. W każdym z trzech kolejnych miesięcy promocyjnych: 
  • zapewnić wpływy na rachunek w łącznej wysokości co najmniej 2000 złotych, 
  • zrealizować z BIZnest Konta przelew z tytułu należnego podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego, lub z tytułu przelewu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Uwaga! Kwota przelewu do ZUS nie może być niższa niż 250 złotych)

Aby zyskać premię do 400 złotych za terminal płatniczy należy:

 1. Składając wniosek o konto lub poprzez odrębną dyspozycję złożoną poprzez EKD, wyrazić zainteresowanie ofertą nabycia terminala płatniczego First Data Polska S.A.
 2. W ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy o BIZnest Konto, zawrzeć umowę z First Data Polska S.A. o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi z wykorzystaniem terminala płatniczego First Data Polska S.A.
  Uwaga! Należy zwrócić uwagę na to, na jaki okres zawierana jest umowa, ponieważ informacja ta wpływa na wysokość przyznawanej premii.
 3. Najpóźniej do 60 dnia następującego po dniu zawarcia umowy z Nest Bankiem S.A. o prowadzenie konta, zapewnić wpływy na BIZnest Konto, z tytułu transakcji rozliczanych poprzez terminal.

Premia przyznana w ramach promocji przekazywana będzie na rachunek uczestnika promocji, w terminie do 20 dnia roboczego miesiąca, który następuje po miesiącu spełnienia warunków. 

Uczestnik promocji może uzyskać maksymalnie 200 złotych premii za aktywność (wypłacanej przez 4 kolejne miesiące promocyjne w kwocie po 50 złotych każda) oraz do 400 złotych premii za użytkowanie terminala płatniczego. 

BIZnest Konto – bezwarunkowo darmowe

Rachunek firmowy przeznaczony dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mają swoją siedzibę na terenie Polski. BIZnest Konto jest bezkosztowe, funkcjonalne i nowoczesne. 

Najważniejsze cechy konta: 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • 0 zł za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej;
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe;
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US;
 • 0 zł za internetowe przelewy SEPA;
 • 0 zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w całej Polsce;
 • 0 zł za wpłaty gotówki we wpłatomatach sieci Euronet;
 • dostęp do darmowej aplikacji mobilnej.

Podsumowanie

Propozycja Nest Banku S.A. jest jedną z atrakcyjniejszych w sektorze usług bankowych dla biznesu. Świetna oferta konta łączy się teraz z ciekawą promocją. Korzystam z BIZnest Konto i zyskuję nawet 600 zł premii” to promocja, która najwięcej korzyści przyniesie osobom prowadzącym działalność handlową lub usługową, w której możliwe jest realizowanie transakcji bezgotówkowych poprzez terminale POS. 

Zalety promocji:

 • proste i przejrzyste warunki aktywności,
 • atrakcyjna premia finansowa,
 • premia podzielona na 2 kategorie: za aktywność i terminal płatniczy,
 • możliwość uzyskania tylko części premii, przy spełnieniu części warunków,
 • dość krótki czas realizacji wypłat.

Wady promocji:

 • ograniczona liczba zgłoszeń,
 • konieczność zgłoszenia do promocji poprzez dedykowaną stronę internetową,
 • premia za aktywność wypłacana jest w mniejszych kwotach (po 50 złotych),
 • konieczność zawarcia umowy o terminal płatniczy na 48 miesięcy, aby móc otrzymać pełną kwotę premii.

Informacje o Nest Banku

Nest Bank SA to nowa marka na rynku usług finansowych, która z końcem października 2016 roku oficjalnie zastąpiła FM Bank PBP. Nest Bank SA zastąpił tym samym Bank SMART oraz BIZ Bank. Nowy bank koncentruje się na obsłudze klientów detalicznych oraz mikroprzedsiębiorstw, poprzez bankowość tradycyjną i mobilną.

Konta, promocje i opinie w Nest Banku
Więcej o Nest Banku

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!