promocja

Do 200 zł premii za przeniesienie i do 500 zł za polecenie konta w Credit Agricole

Do 200 zł premii za przeniesienie i do 500 zł za polecenie konta w Credit Agricole

Dwie promocje i Program Poleceń to nawet 700 złotych dodatkowych środków na rachunku klienta. W ten sposób Credit Agricole Bank Polski S.A. stara się pozyskać nowych klientów, a przy okazji wynagrodzić lojalność tych obecnych.

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć osoby, które:

 • w okresie do 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji/oferty, nie posiadały w Credit Agricole indywidualnego rachunku bankowego lub rachunku wspólnego (z wyjątkiem rachunków prowadzonych w Pakiecie Depozytowym);
 • wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i podały w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail;
 • osoby, które nie złożyły sprzeciwu wobec działań marketingowych banku.

Do 200 złotych premii za przeniesienie konta

Credit Agricole prowadząc równocześnie dwie promocje przygotował dwie nagrody gotówkowe:

 1. 100 złotych w ramach oferty „Przenieś konto II” – prowadzonej od 1 listopada 2016 roku, aż do odwołania. Premia przyznawana jest przy miesięcznych wpływach na poziomie minimum 1500 złotych (realizowanych w jednym przelewie).
 2. 200 złotych w ramach promocji „Polacy wybierają Credit Agricole” – obowiązującej od 1 lipca do 30 września 2017 roku. Premia przysługuje osobom, które uzyskają co najmniej jeden wpływ na poziomie minimum 3000 złotych miesięcznie.

Jak zyskać dodatkowe środki na koncie?

Aby skorzystać z promocji lub oferty Credit Agricole, uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. W czasie trwania promocji zawrzeć umowę o prowadzenie jednego z kont w Credit Agricole.
 2. Złożyć wniosek o wydanie karty do konta (Visa 1 Konto, MasterCard Debit Standard, MasterCard Debit Platinum lub Visa Debit, w zależności od wybranego konta).
 3. Złożyć wniosek z Pełnomocnictwem (w momencie zawierania umowy lub maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania), który zawiera m.in.:
  • nazwę dotychczasowego banku;
  • dotychczasowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
  • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia,
  • dane teleadresowe instytucji przekazującej wynagrodzenie, a która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie dotychczasowego rachunku bankowego;
  • podpis zgodny ze wzorem złożonym w dotychczasowym banku.
 4. Zapewnić stałe wpływy na konto na podstawie „Zlecenia przekazywania środków), na poziomie minimum 1500 złotych, przez co najmniej 3 kolejne miesiące. Przy czym pierwszy wpływ powinien być zaksięgowany najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia umowy.

Wypłata premii w formie przelewu na rachunek klienta, nastąpi najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego, następujące po miesiącu w którym zostały wypełnione wszystkie warunki regulaminu.

Do 500 złotych premii za polecenia

W Credit Agricole uruchomiony został Program Poleceń, dzięki któremu każdy z klientów banku może zyskać nawet 500 złotych dodatkowych środków na rachunku.

Premia za pojedyncze (i skuteczne) polecenie wynosi 50 złotych, przy czym maksymalny limit dla pojedynczej osoby wynosi 500 złotych.

Aby móc pozyskać dodatkowe środki należy:

 1. Przystąpić do Programu Poleceń.
 2. Przekazać Kod Polecenia (otrzymany w formie wiadomości SMS) innym osobom, które są zainteresowane założeniem konta w Credit Agricole.

Premia zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek klienta w kolejnym miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu w którym zostały spełnione warunki przyznania premii.

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

W bogatej ofercie rachunków osobistych w Credit Agricole to Konto PROSTOoszczędzające PLUS jest uznawane za jedno z najbardziej uniwersalnych i przeznaczonych dla każdego.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta (przy miesięcznych wpływach minimalnych na poziomie 1500 złotych);
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe oraz mobilne;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów w całej Polsce;
 • dostęp do usługi CAsaver.

Podsumowanie

Credit Agricole Banku Polskiego S.A. zabiega o uwagę nowych klientów, jednak takich, którzy dysponują stałym źródłem dochodów na poziomie minimum 1500 złotych. Ważne jest to, aby wpływ na konto zrealizowany był w ramach jednej transakcji, w przeciwnym razem bank nie przyzna nagrody za przeniesienie rachunku z innego banku.

Dodatkową zaletą przeniesienia rachunku do Credit Agricole jest Program Poleceń, w którym zyskać można do 500 złotych. Warto pamiętać także o tym, że z tego programu mogą skorzystać również obecni klienci banku.

Opinie użytkowników