150 zł premii za otwarcie Konta 360º i 200 zł za polecenia w Banku Millennium

150 zł premii za otwarcie Konta 360º i 200 zł za polecenia w Banku Millennium
Źródło: strona promocji
Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

To już kolejny raz Agora Spółka Akcyjna we współpracy z Bankiem Millennium zachęca potencjalnych klientów do zakładania sztandarowego Konta 360° oraz Konta 360º Student. Tym razem w promocji pod hasłem „Konto 360° Banku Millennium pełne korzyści” do zdobycia jest 50 złotych premii finansowej oraz 100 złotych w formie bonu zakupowego do drogerii Rossmann. To jednak nie wszystko, ponieważ w „Polecaj konto i zarabiaj” zdobyć można dodatkowych 200 złotych. Promocja trwa od 10.08.2017 roku do 15.12.2017 roku.

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą brać osoby:

 • pełnoletnie;
 • mające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadające obywatelstwo polskie;
 • zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • które nie mają zawartej żadnej umowy z Bankiem Millennium (w tym także osoby, które nie posiadają uprawnień do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku po 01.04.2015 r., jako posiadacz, współposiadacz rachunku lub pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku);
 • które nie mają żadnych innych produktów bankowych, w tym karty przedpłaconej pre-paid;
 • które do dnia 09.08.2017 roku, nie zostały zarejestrowane przez Bank jako wnioskodawca jakiegokolwiek produktu oferowanego przez bank.

Premia na konto i bon do Rossmann

W najnowszej promocji Banku Millennium premia jest podwójna, a jej łączna wartość może wynosić nawet 350 złotych. Premia podzielona jest na dwie kategorie, gdzie:

 1. 50 złotych premii i 100 złotych na zakupy w Rossmann to nagroda główna, przysługująca osobom, które spełnią warunki promocji „Konto 360° Banku Millennium pełne korzyści”. Premia gotówkowa przekazana będzie na konto uczestnika promocji, natomiast bon zakupowy do sieci drogerii Rossmann zostanie przesłany pocztą;
 2. do 200 złotych premii – nagroda dodatkowa za skuteczne polecenia konta. Za każde polecenie przysługuje premia w wysokości 50 złotych, przy czym maksymalna kwota premii to 200 złotych.

„Konto 360° Banku Millennium pełne korzyści”

Jednorazowa premia w formie 50 złotych premii na konto oraz bonu zakupowego o wartości 100 złotych, przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. Założą profil w Aplikacji konkursowej i zarejestrują się, w okresie od 10.08.2017 roku do 31.08.2017 roku.
 2. W terminie maksymalnie do 31 sierpnia 2017 roku, klikną w link udostępniony w Aplikacji i złożą wniosek o otwarcie i prowadzenie Konta 360° lub Konta 360° Student.
 3. Do 04 września 2017 roku zawrą umowę z Bankiem Millennium o Konto i kartę debetową do konta.
 4. Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.
 5. Wyrażą zgodę na ujawnienie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową, w zakresie niezbędnym do wypłacenia premii oraz premii dodatkowej.
 6. Zasilą nowy rachunek kwotą minimum 1000 złotych, w miesiącach wrzesień i październik 2017 roku.
 7. Zrealizują minimum jedną płatność bezgotówkową we wrześniu, a także w październiku 2017 roku.
 8. W terminie do 30 listopada 2017 roku, po otrzymaniu powiadomienia o nabyciu prawa do otrzymania Premii, podadzą w Aplikacji swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer aktywnego Konta otwartego w ramach promocji.

Do 200 zł premii dzięki „Polecaj konto i zarabiaj”

Biorąc udział w promocji „Konto 360° Banku Millennium pełne korzyści” można również skorzystać z dodatkowej szansy na premię. Wystarczy skutecznie polecić konto znajomym, a na konto uczestnika promocji może trafić do 200 złotych.

Aby skorzystać z szansy na dodatkową premię, należy spełnić podstawowe warunki promocji, a także:

 1. Do 31 sieronia 2017 roku wygenerować w Aplikacji Kod polecenia i przekazać go Poleconemu.
 2. Osoba polecona musi wpisać prawidłowy Kod wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego w Aplikacji.
 3. Osoba Polecona musi spełnić warunki podstawowej promocji, czyli zawrzeć umowę z bankiem w wyznaczonym czasie, zasilić konto dwukrotnie kwotą minimum 1000 złotych i realizować minimum po 1 płatności kartą we wrześniu oraz w październiku.

Kwota premii dodatkowej za każdego Poleconego to 50 złotych, przy czym maksymalną łączna kwota premii to 200 złotych.

Wypłata premii i premii dodatkowej przysługujących w ramach promocji „Konto 360° Banku Millennium pełne korzyści” oraz „Polecaj konto i zarabiaj”, realizowana będzie w terminie do 15.12.2017 roku.

Karta upominkowa do sieci drogerii Rossmann wysyłane będę drogą pocztową, na adres korespondencyjny uczestnika promocji.

O Koncie 360°

Bank Millennium przygotował ciekawą propozycję rachunku osobistego, który staje się niemal bezpłatny w przypadku aktywnych użytkowników.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta, kartę płatniczą;
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe oraz mobilne;
 • brak opłat za przelewy na telefon;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie;
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach bankowych;
 • brak opłat za wypłaty środków w ramach usługi cash back;
 • limit w koncie bez odsetek (dla środków wykorzystywanych nie więcej niż przez 7 dni w miesiącu rozliczeniowym).

Podsumowanie

Dzięki nowej promocji w Banku Millennium zyskać można nagrody o minimalnej wartości 150 złotych. Wszystko co należy zrobić to założyć konto do 4 września 2017 roku, a następnie przez dwa kolejne miesiące zasilać konto kwotą minimum 1000 złotych i realizować przynajmniej jedną płatność bezgotówkową miesięcznie. A jeśli ktoś zechce polecić konto znajomym, to za skuteczne działanie otrzyma od banku po 50 złotych za każdą osobę, która uruchomi rachunek Warunki promocji są wobec tego bardzo proste, chociaż czas promocji nie należy do szczególnie długi, co wymaga szybkiej decyzji i działania.

 

 

Informacje o Millennium Banku

Obecnie Bank Millenium w ramach rankingu największych banków w Polsce (opracowanego w oparciu o sumę aktywów pod koniec 2014 roku), zajmuje siódmą lokatę. Od wielu lat znajduje się on w czołówce bankowości uniwersalnej.

Konta, promocje i opinie w Millennium Banku
Więcej o Millennium Banku

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!