Premia do 200 zł za założenie Konta Godnego Polecenia w Zimowych Promocjach BZ WBK

Premia do 200 zł za założenie Konta Godnego Polecenia w Zimowych Promocjach BZ WBKŹródło: Strona WWW Promocji

Nowe promocje w Banku Zachodnim WBK S.A. skierowane są do osób, które do 28.02.2017 roku zdecydują się na założenie Konta Godnego Polecenia. W zamian bank oferuje Bon Sodexo o wartości 50 złotych, oraz 150 złotych premii za zawarcie umowy o kartę kredytową.

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie;
 • osoby mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadały w BZ WBK rachunku bankowego w złotych polskich;
 • osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
 • osoby, które nie złożyły sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku;
 • osoby, które podadzą numer telefonu komórkowego do kontaktu w celu realizacji promocji

Warunki uczestnictwa w promocji

Bon Sodexo przyznawany jest każdemu uczestnikowi promocji, który spełni łącznie warunki:

 1. Złoży wniosek o otwarcie Konta Godnego Polecenia
 2. W terminie od 20 stycznia do 28 lutego 2017 roku zawrze umowę o prowadzenie Konta Godnego Polecenia, poprzez:
  • przelew internetowy z konta w innym banku (przy czym dane osobowe i adresowe muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym i z danymi podanymi we wniosku). Dodatkowo wymagane jest  przesłanie do BZ WBK skanu dowodu osobistego;
  • zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera – w dowolnym miejscu i czasie należy podpisać dostarczone dokumenty i przekazać kurierowi kserokopię dowodu osobistego (ewentualnie można przesłać skan dowodu osobistego w trakcie składania wniosku).
 3. Wykona 5 transakcji bezgotówkowych kartą Visa Sol, w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym złożył wniosek. Wszystkie transakcje muszą być zaksięgowane w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostały wykonane.

Premia gotówkowa w wysokości 150 złotych, przyznawana jest uczestnikom promocji którzy:

 1. W miesiącu zawarcia umowy o prowadzenia konta osobistego lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu zawarcia umowy, złożą wniosek o kartę kredytową.
 2. Otrzymają pozytywną decyzję z banku, a także zawrą umowę o kartę kredytową.
 3. W okresie do 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu uzyskania pozytywnej decyzji, zrealizują łącznie minimum 5 transakcji bezgotówkowych za pomocą głównej karty kredytowej.

Przyznawanie nagród

Bon Sodexo o wartości 50 złotych zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres korespondencyjny, najpóźniej do 30 kwietnia 2017 roku.

Premia gotówkowa - 150 złotych, zostanie przekazana na rachunek osobisty uczestnika promocji, najpóźniej do końca czwartego miesiąca kalendarzowego (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej).

Regulamin promocji „Zimowa oferta Konta Godnego Polecenia”

Regulamin promocji „150 PLN na Dzień dobry – edycja II”

Konto Godne Polecenia

Konto Godne Polecenia w BZ WBK, to proste i funkcjonalne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje taniego konta z dostępem przez Internet.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie i obsługę karty debetowej VISA Sol (przy realizacji 5 transakcji miesięcznie);
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe oraz mobilne;
 • 5 bezpłatnych smsKodów miesięcznie;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BZ WBK oraz bankomatach placówek partnerskich.

Więcej o koncie przeczytasz na stronie analizy rachunku.

Podsumowanie

Nowe promocje BZ WBK to miła zachęta dla osób, które zastanawiają się nad założeniem lub zmianą konta osobistego. Najwięcej korzyści wyniosą jednak te osoby, które zawrą także umowy o kartę kredytową. To właśnie one zyskają łącznie 200 złotych, jeżeli spełnią proste warunki obu promocji.

 

Otwórz Konto i zyskaj 200 zł

 

Przeanalizowane konta w Banku Zachodnim WBK

 • Konto Jakie Chcę

  Konto Jakie Chcę w BZ WBK

  Konto Jakie Chcę w Banku Zachodnim WBK S.A. to konto, które zmienia się wraz z potrzebami jego posiadacza.
 • Konto<20

  Konto<20 w BZ WBK

  Bezwarunkowo darmowe, oprocentowane i w pełni funkcjonalne Konto<20 w BZ WBK to konto dla młodzieży, w wieku od 13 do 20 lat.
 • Konto Godne Polecenia

  Konto Godne Polecenia - Konto Internetowe w BZ WBK

  Konto Godne Polecenia od BZ WBK to więcej niż tradycyjny ROR. Decydując się na założenie konta do 30 czerwca 2016 roku, środki zgromadzone na koncie zostaną objęte oprocentowaniem w wysokości 4% (oprocentowanie zmienne),a bank nie będzie pobierał opłaty za kartę, aż do 30 czerwca 2017 roku.

Bank Zachodni WBK

Konta, promocje i opinie w Banku Zachodnim WBK

Bank Zachodni WBK w roku 2015 zajmował trzecią pozycję na rynku usług finansowych. Suma jego aktywów została oceniona na 134 501 milionów złotych. Obecnie posiada on blisko 1000 placówek na terenie całego kraju.

Słownik finansowy

Zapoznaj się ze znaczeniem pojęć bankowych, używanych w naszych artykułach i poradnikach.