Do 200 zł premii czyli „Korzyści dla Ciebie 2020” od Credit Agricole

Do 200 zł premii czyli „Korzyści dla Ciebie 2020” od Credit Agricole
Źródło: strona promocji

555 zł
premii

Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

Jedna promocja Credit Agricole i 3 możliwości zyskania premii. W ramach akcji „Korzyści dla Ciebie 2020” to klient decyduje o tym, za co chce otrzymywać premię. Maksymalna kwota premii to 200 zł, jaką można zdobyć w ciągu 3 lub 12 miesięcy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.04.2020 roku.

Credit Agricole Bank Polska S.A. przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. W promocji „Korzyści dla Ciebie 2020” to klient decyduje o tym, w jaki sposób otrzyma premię o równowartości do 200 złotych. Podstawowym warunkiem uzyskania premii jest założenie Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie MOVE! lub Konta dla Ciebie VIP. Pozostałe warunki zależne są od wybranej opcji premii. 

Dodatkowym bonusem od banku jest podwyższone do 3% oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam.

Zgłoszenia do promocji „Korzyści dla Ciebie 2020” przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 roku.
Akcja promocyjna „Na start” prowadzona jest do odwołania. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą brać osoby:

 • pełnoletnie;
 • będące osobami fizycznymi;
 • posiadające status rezydenta;
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • legitymujące się dowodem osobistym;
 • które nie posiadały żadnego rachunku osobistego w Credit Agricole Bank Polska S.A. po 1 kwietnia 2018 roku;
 • które nie otrzymały premii za przeniesienie konta w żadnej innej promocji Credit Agricole Bank Polska S.A. 

Do 200 zł premii i 3% na Rachunku Oszczędzam

Promocja „Korzyści dla Ciebie 2020” pozwala klientowi wybrać formę, w jakiej otrzyma on swoją premię. Premia może być przyznawana w ramach jednej z trzech kategorii:

 1. Premia za przeniesienie konta – jednorazowa wypłata w wysokości 100 złotych (przy uzyskiwaniu wpływów na poziomie minimum 1000 złotych) lub 200 złotych (przy wpływach na poziomie minimum 3000 złotych);
 2. Premia za płatności mobilne – zwrot 5% wartości realizowanych płatności mobilnych (maksymalnie 16,67 złotych miesięcznie i 200 złotych w ciągu 12 miesięcy);
 3. Premia za CAsaver - 50% wartości zaokrągleń przekazanych na Twój Rachunek Oszczędzam poprzez usługę CAsaver ((maksymalnie 16,67 złotych miesięcznie i 200 złotych w ciągu 12 miesięcy).

Dodatkowo otwierając Rachunek Oszczędzam w ramach promocji „Na start” klient zyskuje 3% w skali roku (z kapitalizacją kwartalną) dla salda do 30 000 złotych. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące od dnia założenia rachunku oszczędnościowego. 

Warunki promocji „Korzyści dla Ciebie 2020”

Aby móc skorzystać z promocji należy spełnić następujące warunki podstawowe:

 1. W terminie do 30 kwietnia 2020 roku  zawrzeć umowę o Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE! lub Konto dla Ciebie VIP
 2. Przystąpić do promocji wybierając jedną z premii:
  • za przeniesienie konta;
  • za płatności mobilne;
  • za CAsaver.

   Uwaga! Zawierając umowę poprzez aplikację mobilną premię automatycznie przyznawana jest za płatności mobilne. 
 3. Zapewnić wpływy na konto przez wymagany okres promocyjny. 

Aby otrzymać premię za przeniesienie konta należy dodatkowo:

 1. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o konto: 
  • złożyć upoważnienie z wnioskiem o przeniesienie rachunku z innego banku. We wniosku należy podać dane takie jak: imię, nazwisko, rodzaj, numer i serię Twojego dokumentu tożsamości, nazwę poprzedniego banku oraz numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
  • złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku;
  • podać nazwę i adres instytucji wypłacającej wynagrodzenie. 
 2. Przez 3 kolejne miesiące zapewnić wpływy:
  • minimum 1000 złotych, aby otrzymać premię w wysokości 100 złotych;
  • minimum 3000 złotych, aby otrzymać premię w wysokości 200 złotych.

Aby otrzymać premię za płatności mobilne należy:

 1. Przez 12 miesięcy zapewniać wpływy na konto (minimum 1000 złotych).
 2. W każdym z 12 miesięcy wykonać co najmniej 3 płatności mobilne.  

Aby otrzymać premię za CAsaver należy:

 1. Przez 12 miesięcy zapewniać wpływy na konto (minimum 1000 złotych).
 2. W każdym z 12 miesięcy wykonać płatności kartą na kwotę minimum 200 złotych.  

Przelew przyznanych środków realizowany będzie po zakończeniu każdego promocyjnego miesiąca, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, za który została naliczona premia. 

O Koncie dla Ciebie 

Rachunek osobisty oferowany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które posiadają stałe źródło dochodów. Przy regularnych wpływach, a także realizacji co najmniej jednej płatności bezgotówkowej miesięczne, nowoczesne konto staje się całkowicie wolne od opłat, podobnie jak karta debetowa.

Konto
0 / 7 zł
Karta
0 / 9 zł
Bankomaty
0 / 6 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne
BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay

555 zł premii

Cechy konta
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów w Polsce
 • karta wielowalutowa
 • wygodny dostęp do rachunku w systemie internetowym
 • CAsaver – oszczędzanie przy okazji codziennych zakupów
 • Klub Rabatowy tylko dla klientów Credit Agricole
Aplikacja mobilna Tak
Promocje

555 zł premii

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

7 zł

Opłaty można uniknąć, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym, kwota wpływów na konto wynosi min. 1000 zł., a także wykonano min. 1 transakcje kartą lub BLIK.
Typ karty płatniczej
 • Mastercard Debit Standard Wielowalutowa
 • Visa Debit Wielowalutowa
Opłata za wydanie karty
 • 0 zł za kartę z wizerunkiem standardowym
 • 15 zł za wydanie karty z wizerunkiem katalogowym
Miesięczna opłata za kartę

9 zł

Opłaty można uniknąć, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym, kwota wpływów na konto wynosi min. 1000 zł., a także wykonano min. 1 transakcje kartą lub BLIK.
Płatności mobilne
 • BLIK
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Garmin Pay
 • Fitbit Pay
 • Xiaomi Pay
Dodatkowe funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w oddziałach banku
 • 6 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów
opłaty można uniknąć, jeżeli w poprz. mies., kwota wpływów na konto wynosi min. 1000 zł., a także wykonano min. 1 transakcje kartą lub BLIK
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

10 zł

w przypadku wykupienia usługi bezpłatnych wypłat z bankomatów na całym świecie naliczana jest opłata w wysokości 7 zł
Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

7 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

10 zł

Przelew zagraniczny SWIFT

0,25% (min. 40 zł, max. 250 zł)

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Telefon19 019 lub +48 71 35 49 009
NIP657-008-22-74
Ukryj szczegóły

Charakterystyczne i najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta (przy wpływach na konto w wysokości minimum 1000 złotych oraz realizacji co najmniej jednej transakcji kartą debetową lub BLIK. W przypadku braku spełnienia tego warunku, bank pobiera opłatę w wysokości 7 złotych);
 • brak opłat za wydanie karty debetowej MasterCard Debit Standard Wielowalutowa lub Visa Debit Wielowalutowa (za wydanie karty ze specjalnym wizerunkiem, bank pobiera opłatę w wysokości 15 złotych); 
 • brak opłat za obsługę karty debetowej (przy wpływach na konto w wysokości minimum 1000 złotych oraz realizacji co najmniej jednej transakcji kartą debetową lub BLIK. W przypadku braku spełnienia tego warunku, bank pobiera opłatę w wysokości 9 złotych);
 • możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny (zapewnia preferencyjne warunki korzystania z różnych produktów bankowych, takich jak konto oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty itd.);
 • brak opłat za krajowe przelewy Internetowe i mobilne;
 • brak opłat za zlecenie stałe i polecenie zapłaty;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce (przy wpływach na konto w wysokości minimum 1000 złotych oraz realizacji co najmniej jednej transakcji kartą debetową lub BLIK. W przypadku braku spełnienia tego warunku, bank pobiera opłatę w wysokości 5 złotych za wypłaty realizowane w bankomatach obcych sieci);
 • 7 złotych za bezprowizyjne wypłaty z bankomatów na całym świecie;
 • 10 złotych za wypłaty z zagranicznych bankomatów;
 • brak opłat za wypłaty środków w ramach usługi cashback;
 • możliwość uruchomienia limitu w koncie. 

Podsumowanie

Promocja „Korzyści dla Ciebie 2020” proponowana przez Credit Agricole Bank Polska S.A. to przede wszystkim oferta skierowana do osób posiadających stałe dochody. Najwięcej korzyści zyskają osoby, które zdecydują się na przeniesienie rachunku z innego banku, a przy tym ich dochody przekraczają kwotę 3000 złotych miesięcznie.  

Zalety promocji:

 • możliwość wyboru formy, w jakiej naliczana i wypłacana będzie premia;
 • możliwość skorzystania z promocji nawet przez osoby o niskich dochodach;
 • możliwość uzyskania jednorazowej premii w wysokości 100 złotych lub 200 złotych.

Wady promocji:

 • konieczność realizacji warunków aktywności nawet przez rok (przy wyborze premii za płatności mobilne lub za CAsaver);
 • 5% zwrotu za realizację transakcji mobilnych oznacza konieczność realizacji transakcji na ponad 300 złotych każdego miesiąca (przy premii za płatności mobilne), aby móc otrzymać maksymalną kwotę zwrotu;
 • łączna kwota zaokrągleń musi przekraczać ponad 30 złotych miesięcznie, aby bank przekazał maksymalną kwotę premii na rachunek oszczędnościowy (przy premii za CAsaver);
 • długi czas oczekiwania na uzyskanie pełnej kwoty premii, w przypadku wyboru premii za płatności mobilne i CAsaver.

Informacje o Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska S.A. to instytucja o mocno ugruntowanej pozycji na rynku, której początek sięga 1991 roku. Lata dynamicznego rozwoju, zaowocowało przemianami nie tylko samej nazwy banku, ale i jego oferty produktów i usług bankowych, dedykowanych klientom indywidualnym oraz firmom.

Konta, promocje i opinie w Credit Agricole
Więcej o Credit Agricole

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!