150 zł premii za otwarcie darmowego konta Citi Priority + 4% zwrotu przy płatnościach walutowych

150 zł premii za otwarcie darmowego konta Citi Priority + 4% zwrotu przy płatnościach walutowych
Źródło: strona promocji
Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

Wraz z początkiem października ruszyła oferta dla osób, które do końca bieżącego roku założą konto internetowe w Citi Handlowy. Bank przygotował dla nowych klientów ofertę, na której możemy zyskać podwójnie. Po pierwsze, czeka na nas premia walutowa oraz zwrot do 150 zł za zakupy. Ponadto, możemy liczyć na preferencje opłaty z tytułu prowadzenia konta aż do 2021 roku.

Poznajmy zatem szczegółom oferty Citi Handlowy i warunkom, jakie musimy spełnić, aby z niej skorzystać.

Na czym polega nowa oferta banku Citi Handlowy?

W ramach aktualnej oferty „Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy” banku Citi Handlowy, osoby, które zdecydują się na złożenie konta internetowego, mogą liczyć na nagrodę w postaci premii walutowej oraz nagrody pieniężnej w wysokości do 150 zł. W tym celu wystarczy założyć konto osobiste w okresie od 05.10 do 31.12.2018 roku oraz zapewniać na nim co miesiąc odpowiednią ilość środków. Poza tym istotne jest również aktywnie korzystanie z konta każdego miesiąca.

Warunki oferty „Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy”

W ramach oferty Citi Handlowy możemy zyskać na dwa sposoby. Poprzez uzyskanie premii walutowej oraz zwrot do 150 zł za zakupy. Sprawdźmy najpierw, jak uzyskać tę pierwszą nagrodę.

Premia walutowa oznacza tak naprawdę uzyskanie zwrotu do 4% prowizji pobranej za przewalutowanie poleceń przelewu. Jak to zrobić?

 1. Po pierwsze należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej banku i zaczekać na telefon od doradcy Citi Handlowy.
 2. Następnie należy przystąpić do oferty banku i otworzyć w jej ramach rachunek płatniczy Konto Internetowe Citi Priority.
 3. Aby otrzymać zwrot prowizji, musimy złożyć przynajmniej jedno zlecenie płatnicze w formie przelewu z rachunku w innej walucie niż waluta konta bankowego.
 4. W kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych będziemy otrzymywać premię w wysokości marży pobranej przez Citi Handlowy przy przewalutowaniu. Wysokość zwracanej marży będzie wynosiła odpowiednio:
  • 0,8% w przypadku franków szwajcarskich (CHF) w dniach roboczych,
  • 3% w przypadku franków szwajcarskich (CHF) w weekendy i święta,
  • 4% w przypadku pozostałych walut.

Zgodnie z regulaminem, maksymalna miesięczna kwota poleceń przelewu, od których zostanie naliczona premia, wynosi 20 000 zł naliczane po kursie banku.

Ponadto premia za dany miesiąc będzie przekazywana w złotówkach prosto na nasze Konto Internetowe Citi Priority. Wypłata premii nastąpi do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji.

Premia zostanie naliczona od następujących zleceń płatniczych:

 • polecenie przelewu transgranicznego w złotych,
 • polecenie przelewu w walucie obcej,
 • polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej,
 • polecenie przelewu wewnętrznego,
 • polecenie przelewu SEPA,
 • polecenie przelewu transgranicznego w euro z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku.

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie powyższych wymagań oraz posiadanie aktywnego Konta Citi Priority na dzień wypłaty premii.

Jak otrzymać nagrodę 150 zł?

 1. Najpierw musimy zgłosić chęć skorzystania z oferty poprzez formularz dostępny na stronie Citi Handlowy i zaczekać na telefon od przedstawiciela banku, po czym założyć Konto Internetowe Citi Priority.
 2. Przez kolejne 5 miesięcy, licząc od następnego miesiąca, w którym założyliśmy rachunek Citi Priority, na nasze konto powinna wpływać wpłata z tytułu wynagrodzenia na kwotę min. 2 000 zł.
 3. Ponadto w każdym z tych miesięcy musimy dokonać miesięcznie przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą dodaną do konta.

Osoby, które spełnią powyższe warunki, otrzymają w każdym z kolejnych 5 miesięcy nagrodę w wysokości 30 zł. Kwota ta zostanie wpłacona na konto City Priority do końca kolejnego miesiąca po każdym miesiącu, w którym zostały spełnione warunki oferty.

Przed skorzystaniem z promocji zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oferty.

Kto może skorzystać z oferty dla nowych klientów banku Citi handlowy?

Oferta banku Citi Handlowy przeznaczona jest dla:

 • osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osób, które po dniu 1 stycznie 2017 nie były posiadaczami ani współposiadaczami lub pełnomocnikami do konta osobistego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku Citi Handlowy.
   

Czym jest Konto Internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy?

Konto Internetowe Citi Priority to podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, jaki może założyć osoba fizyczna. Do najważniejszych zalet Konta internetowego Citi Priority należą:

 • 0 zł za wymianę walut do sumy transakcji maksymalnie 20 000 zł miesięcznie,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą,
 • 0 zł za zlecenia przelewu w PLN w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online,
 • 0 zł za 3 pierwsze polecenia przelewu Express Elixir w miesiącu.

Powyższe stawki będą obowiązywały do 1 stycznia 2021 roku, a po tym terminie bank będzie uprawniony zmiany stawek opłat.
Dokładne koszty i prowizje za korzystanie z konta i karty płatniczej warto sprawdzić na stronie banku.

Podsumowanie

Nowa oferta Citi Handlowy pozwala na uzyskanie nawet do 150 zł za zakupy oraz zwrotu prowizji pobranej za przewalutowanie poleceń przelewu. W przypadku nagrody pieniężnej bank podzielił jej przyznawanie na kilka etapów, co oznacza, że nawet jeśli nie spełnimy wymagań w każdym z kolejnych 5 miesięcy i tak możemy liczyć na zysk, jeśli zaliczymy wymagania w pierwszym miesiącu. Z kolei na premię walutową możemy liczyć aż przez kolejne 12 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesięcy, w którym przystąpiliśmy do oferty i założyliśmy konto internetowe Citi Priority. Pamiętajmy również, że z obecnej oferty możemy skorzystać tylko do końca grudnia 2018 roku.

Informacje o Citi Handlowy

City Handlowy to jeden z najstarszych banków komercyjnych, który na polskim rynku działa od blisko 150 lat. Bogata oferta standardowych produktów i usług bankowych wzbogacona o usługi maklerskie i zarządzanie majątkiem, skierowana jest do klientów detalicznych oraz instytucjonalnych.

Konta, promocje i opinie w Citi Handlowy
Więcej o Citi Handlowy

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!