promocja

Bon 100 zł do restauracji Sphinx i 300 zł premii za transakcje mobilne w BGŻ BNP Paribas

Bon 100 zł do restauracji Sphinx i 300 zł premii za transakcje mobilne w BGŻ BNP Paribas

Z Kontem Maksymalnym w BGŻ BNP Paribas związane są dwie promocje, w których zyskać można nawet 400 złotych premii, a przy tym bezwarunkowo darmowe prowadzenie konta oraz bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie. Warunki obu promocji są proste i przejrzyste.

Pierwsza z nich - „Konto do syta” zorganizowana we współpracy z Ad Astra Sp. z o.o. trwa od 30 października do 22 grudnia 2017 roku, jednak nie dłużej niż do momentu zgłoszenia się pierwszych 1000 osób. W drugiej promocji organizowanej przez BGŻ BNP Paribas – „Mobilna Premia” zyska każdy, kto w okresie od 26 października do 29 grudnia 2017 roku założy konto i aktywnie będzie korzystać z płatności mobilnych (aplikacji GOmobile, Android Pay lub MasterPass).

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i nie mają ukończonych 26 lat na dzień 31 stycznia 2018 roku (tylko w przypadku promocji „Konto do syta”);
 • osoby, które na 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w .BGŻ BNP Paribas;
 • osoby, które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • osoby, które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji.

Jedno konto, podwójny zysk

Z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas zyskać można dwa razy, a wszystko za sprawą dwóch odrębnych, jednak łączących się ze sobą promocji:

 1. Bon elektroniczny o wartości 100 złotych do wykorzystania w restauracjach Sphinx – dla pierwszych 1000 osób, które zarejestrują się na stronie promocji, a następnie zawrą umowę z bankiem o prowadzenie konta wraz z kartą płatniczą.
 2. Nagroda do 300 złotych – wypłacana jako 12 comiesięcznych premii, w kwocie maksymalnej 25 złotych jednorazowo, to bonus dla każdego, kto w czasie promocji założy Konto Maksymalne i aktywnie będzie korzystać z płatności mobilnych. Każdemu uczestnikowi przysługuje premia w wysokości 1 złoty za każdą płatność mobilną.

Jak zyskać do 400 złotych premii?

Aby móc zyskać 100 złotych w ramach promocji „Konto do syta” należy łącznie spelnić następujące warunki:

 1. W okresie od 30 października 2017r. do 22 grudnia 2017r. (lub do momentu osiągnięcia poziomu 1000 zgłoszeń):
  • zarejestrować się w promocji
  • złożyć w formularzu oświadczenia wymagane przez organizatorów promocji, zaakceptować regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych z promocją.
 2. Złożyć wniosek o Konto Maksymalne wraz z kartą (w promocji „Mobilna Premia”) przy pomocy linku widocznego na stronie promocji, który przekierowuje do strony banku.
 3. Zawrzeć umowę za pośrednictwem kuriera, a następnie odesłać umowę za pośrednictwem tego samego kuriera, jednak nie później niż do 12 stycznia 2018r.
 4. W styczniu 2018r.:
  • wykonać transakcje bezgotówkowe za pomocą wydanej do rachunku karty, na poziomie minimum 300 zł
  • zalogować się do bankowości elektronicznej Pl@net

O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje uczestnika promocji w terminie do 16 lutego 2018 roku, w wiadomości przesłanej na adres mailowy podany przy rejestracji. Elektroniczne bony do restauracji Sphinx zostaną przesłane w formie kodu za pomocą wiadomości SMS, nie później niż do 27 lutego 2018 roku.

Dodatkowe środki w wysokości maksymalnie 25 zł miesięcznie (przez okres 12 miesięcy) w ramach promocji „Mobilna Premia” otrzymają osoby, które:

 • W okresie od 26 października 2017r. do 29 grudnia 2017r., złożą wniosek otwarcie konta wraz z kartą, a następnie zawrą umowę o prowadzenie konta, o kartę i dostęp do systemu bankowości internetowej w oddziale lub za pośrednictwem strony internetowej Banku;
 • złożą wniosek o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (w ramach e-korespondencji);
 • zaakceptują regulamin promocji.
 • Każdego miesiąca zrealizują płatności bezgotówkowe przy pomocy aplikacji GOmobile, Android Pay lub MasterPass).

Premia w wysokości 1 złotego za każdą zrealizowaną płatność mobilną, jednak nie więcej niż 25 złotych w danym miesiącu, wypłacana będzie do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonane zostały transakcje.

Konto Maksymalne w BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas dołączył do swojej oferty rachunków osobistych konto stworzone z myślą o młodych i aktywnych klientach. Z Konta Maksymalnego mogą jednak korzystać wszystkie osoby pełnoletnie, które poszukują taniego i funkcjonalnego rachunku.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie karty płatniczej;
 • brak opłat za używanie karty płatniczej, jeżeli realizowane są transakcje na poziomie minimum 300 złotych miesięcznie (w przeciwnym razie pobierana jest opłata w wysokości 12 złotych) lub w przypadku, gdy klient nie ukończył 26. roku życia;
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe;
 • brak opłat za przelewy stałe;
 • brak opłat za polecenie zapłaty;
 • 5 złotych za przelew natychmiastowy;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów na całym świecie.

Podsumowanie

Dwie promocje związane z Kontem Maksymalnym w BGŻ BNP Paribas to możliwość zyskania nawet 400 złotych premii oraz darmowego prowadzenia rachunku. Warunki obu promocji są tak proste, że praktycznie każdy jest w stanie im sprostać. Wystarczy założyć konto i aktywie korzystać z karty płatniczej oraz płatności mobilnych, aby bez trudu zdobyć kupon do restauracji Sphinx oraz dodatkowe środki na rachunku przez kolejnych 12 miesięcy.

 

Zgarnij premię

 

Opinie użytkowników