Wybierz „Konto z możliwościami” i weź aż 350 zł w promocji BNP Paribas Banku

Wybierz „Konto z możliwościami” i weź aż 350 zł w promocji BNP Paribas Banku

350 zł
premii

W BNP Paribas Banku ruszyła nowa promocja. Dzięki akcji „Konto z możliwościami” możesz otrzymać nawet 350 złotych na start. Załóż konto, płać kartą i zasil rachunek kwotą minimum 1000 złotych w grudniu, a dodatkowe środki na koncie będą Twoje.

BNP Paribas Bank Polska S.A. przygotował kolejną promocję związaną z Kontem Otwartym na Ciebie. Tym razem w zaledwie 2 miesiące zyskać można 350 złotych premii, w zamian za założenie konta, aktywne korzystanie z karty i uzyskanie wpływu na rachunek w grudniu 2019 roku.

Zgłoszenia do promocji „Konto z możliwościami” przyjmowane są w okresie od 14 do 31 października 2019 roku lub do momentu zarejestrowania 4500 uczestników. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć osoby:

 • fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • pełnoletnie; 
 • będące obywatelami Polski;
 • posiadające dowód osobisty;
 • które na 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Banku Polska S.A.;
 • które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji. 

Warunki promocji

W promocji „Konto z możliwościami” nagroda została podzielona na dwie części. Spełniając warunki aktywności zyskać można maksymalnie 350 złotych, przy czym pierwsza nagroda to 150 złotych, a druga to 200 złotych premii przekazanej na konto uczestnika promocji. 

Aby zyskać pierwszą nagrodę w wysokości 150 złotych, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. W okresie od 14 do 31 października 2019 roku (lub do momentu osiągnięcia 4500 rejestracji) zarejestrować się w promocji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej
 2. W terminie do 31 października 2019 roku, korzystając z linka promocyjnego, złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie wraz z kartą debetową (Kartą Otwartą na Dzisiaj, Kartą Otwartą na Świat lub Kartą Otwartą na eŚwiat) oraz dostępem do bankowości elektronicznej.
 3. W terminie do 6 listopada 2019 roku (na podstawie złożonego w promocji wniosku) zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, karty i dostępu do Bankowości elektronicznej, poprzez system partnera Banku – Autenti (wykorzystując do tego unikatowy kod SMS).

  Uwaga! Dane w umowie muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku.
 4. W listopadzie 2019 roku wykonać co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe, za pomocą karty debetowej wydanej do rachunku (w tym również transakcje internetowe zrealizowane za pomocą karty).

Aby otrzymać drugą nagrodę w wysokości 200 złotych, w grudniu 2019 roku należy spełni następujące warunki:

 1. Wykonać transakcje bezgotówkowe na kwotę łączną minimum 200 złotych.
 2. Uzyskać wpływy na konto, na poziomie minimum 1000 złotych łącznie.

Informacja o przyznaniu pierwszej premii zostanie przekazana na adres mailowy uczestnika promocji, w terminie do 20 grudnia 2019 roku, natomiast informacja o przyznaniu drugiej nagrody przekazywana będzie najpóźniej do 20 stycznia 2020 roku. 

Wypłata premii nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym przekazano informację o jej przyznaniu.

O Koncie Otwartym na Ciebie

To jeden z popularniejszych rachunków osobistych dostępnych obecnie na rynku. Bezwarunkowo darmowy i funkcjonalny. Zaletą oferty BNP Paribas Banku Polska S.A. jest możliwość wyboru karty debetowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • brak opłat za wydanie karty debetowej;
 • brak opłat za używanie Karty Otwartej na Dzisiaj (przy realizacji minimum 1 transakcji miesięcznie, standardowa opłata za kartę wynosi 3 złote);
 • brak opłat za krajowe przelewy przez Internet;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash za pomocą Karty Otwarta na Dzisiaj (5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów, jeżeli posiadacz rachunku ukończył 26. lat);
 • brak opłat za wypłaty z zagranicznych bankomatów grupy BNP Paribas i Global Alliance (10 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów) przy realizacji transakcji Kartą Otwartą na Dzisiaj;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie, przy realizacji transakcji kartami Otwarta na eŚwiat oraz Otwarta na Świat. 

Podsumowanie

„Konto z możliwościami” to kolejna już okazja do zyskania ekstra premii na start, z jakiej skorzystać mogą nowi klienci BNP Paribas Banku S.A. Niezwykle proste warunki aktywności pozwalają w zaledwie dwa miesiące zyskać nawet 350 złotych.

Zalety promocji:

 • proste warunki promocji,
 • możliwość wyboru dowolnej karty debetowej (najlepiej dopasowanej do potrzeb klienta),
 • atrakcyjna kwota premii (350 złotych),
 • premia wypłacana dwukrotnie,
 • możliwość wykorzystania nagrody na dowolny cel.

Wady promocji:

 • ograniczona pula nagród,
 • bardzo krótki czas przyjmowania zgłoszeń do promocji (tylko 2 tygodnie);
 • rzeczywisty termin przyjmowania zgłoszeń zależny od liczby zarejestrowanych uczestników (możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji),

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!