Nawet 350 zł ekstra na Twoim nowym Koncie Otwartym na Ciebie z „Premia na jesień”

Nawet 350 zł ekstra na Twoim nowym Koncie Otwartym na Ciebie z „Premia na jesień”

350 zł
premii

W BNP Paribas Banku jest szybka akcja. „Premia na jesień” to nawet 350 zł na Twoim koncie. Otwórz Konto Otwarte na Ciebie z dowolną kartą i wykonaj w październiku co najmniej 2 przelewy.

W ten sposób otrzymasz 150 zł. Dodatkowe 200 zł wpadnie na Twoje konto, gdy w listopadzie wykonasz transakcje na kwotę minimum 300 zł, a na Twoje konto wpłynie co najmniej 1000 zł.

Z Kontem Otwartym na Ciebie jesień zapowiada się całkiem przyjemnie. Zakładając konto w październiku zyskać można 150 złotych ekstra premii. Dodatkowe 200 złotych bank wypłaci tym uczestnikom promocji, którzy w listopadzie wykonają transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 złotych, a przy tym zasilą rachunek kwotą co najmniej 1000 złotych.

Zgłoszenia do promocji „Premia na jesień” przyjmowane są w okresie od 1 do 15 października 2019 roku lub do momentu zarejestrowania 3000 uczestników. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć osoby:

 • fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • pełnoletnie; 
 • będące obywatelami Polski;
 • posiadające dowód osobisty;
 • które na 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Banku S.A.;
 • które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji. 

Warunki promocji

W promocji „Premia na jesień” zyskać można dwie nagrody finansowe, wypłacane w dwóch przelewach.

Aby zyskać pierwszą nagrodę w wysokości 150 złotych, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Do 15 października 2019 roku zarejestrować się w promocji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej
 2. Do 15 października 2019 roku, korzystając z linka promocyjnego, złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie wraz z kartą debetową (Kartą Otwartą na Dzisiaj, Kartą Otwartą na Świat lub Kartą Otwartą na eŚwiat) oraz dostępem do bankowości elektronicznej.
 3. Do 20 października 2019 roku (na podstawie złożonego w promocji wniosku) zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, karty i dostępu do Bankowości elektronicznej. 
  Uwaga! Dane podane we wniosku muszą być takie same jak podane na umowie.
 4. W październiku 2019 roku wykonać co najmniej 2 przelewy z konta uruchomionego w promocji, za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOonline, lub Aplikacji mobilnej GOmobile). 

Aby otrzymać drugą nagrodę w wysokości 200 złotych, w listopadzie 2019 roku należy spełni następujące warunki:

 1. Wykonać transakcje bezgotówkowe na kwotę łączną minimum 300 złotych.
 2. Uzyskać wpływy na konto, na poziomie minimum 1000 złotych łącznie.

Informacja o przyznaniu pierwszej premii zostanie przekazana na adres mailowy uczestnika promocji, w terminie do 20 listopada 2019 roku, natomiast informacja o przyznaniu drugiej nagrody przekazywana będzie najpóźniej do 20 grudnia 2019 roku. 

Wypłata premii nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym przekazano informację o jej przyznaniu.

O Koncie Otwartym na Ciebie

Z pozoru standardowy i bezpłatny rachunek osobisty. Przy bliższym poznaniu wiele zyskuje, głównie dzięki możliwości doboru jednej z trzech kart debetowych. To właśnie zróżnicowana oferta kart czyni ofertę BNP Paribas Banku tak wyjątkową.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • brak opłat za wydanie karty debetowej;
 • brak opłat za używanie Karty Otwartej na Dzisiaj (przy realizacji minimum 1 transakcji miesięcznie, standardowa opłata za kartę wynosi 3 złote);
 • brak opłat za krajowe przelewy przez Internet;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash za pomocą Karty Otwarta na Dzisiaj (5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów, jeżeli posiadacz rachunku ukończył 26. lat);
 • brak opłat za wypłaty z zagranicznych bankomatów grupy BNP Paribas i Global Alliance (10 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów) przy realizacji transakcji Kartą Otwartą na Dzisiaj;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie, przy realizacji transakcji kartami Otwarta na eŚwiat oraz Otwarta na Świat. 

Podsumowanie

To kolejna akcja związana z Kontem Otwartym na Ciebie, której zadaniem jest intensywna promocja konta osobistego w BNP Paribas Banku. Bardzo proste warunki promocji zachęcają do złożenia wniosku o konto. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że regulaminowy okres przyjmowania zgłoszeń do promocji jest bardzo krótki, a przy tym może ulec skróceniu, gdy osiągnięta zostanie liczba 3000 uczestników. 

Zalety promocji:

 • proste warunki promocji,
 • możliwość wyboru dowolnej karty debetowej (najlepiej dopasowanej do potrzeb klienta),
 • atrakcyjna kwota premii (350 złotych),
 • premia wypłacana dwukrotnie,
 • możliwość wykorzystania nagrody na dowolny cel.

Wady promocji:

 • ograniczona pula nagród,
 • bardzo krótki czas przyjmowania zgłoszeń do promocji (zaledwie 2 tygodnie);
 • rzeczywisty termin przyjmowania zgłoszeń zależny od liczby zarejestrowanych uczestników (możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji),
 • konieczność korzystania ze specjalnych linków, w celu złożenia wniosku o konto i kartę.

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!