Zyskaj 210 zł i „Kupuj z domu” z Kontem Otwartym na Ciebie w BNP Paribas

Zyskaj 210 zł i „Kupuj z domu” z Kontem Otwartym na Ciebie w BNP Paribas

210 zł
premii

BNP Paribas Bank Polska S.A. zachęca „Kupuj z domu”. Zakładając Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Ciebie zyskać można 210 zł premii. Wystarczy w maju i czerwcu zapewnić wpływy na konto po 1000 zł i wykonać po 6 transakcji BLIK.

Zgłoszenia do promocji przyjmowane są do momentu rejestracji 4000 uczestników. 

Błyskawiczna akcja promocyjna BNP Paribas Banku Polska S.A. to kolejna zachęta do zakładania Konta Otwartego na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat. Premię w wysokości 210 złotych otrzymają osoby, które w maju i czerwcu zapewnią wpływ co najmniej 1000 złotych miesięcznie, a przy tym zrealizują w każdym z tych miesięcy po 6 transakcji BLIK-iem.

Promocja „Kupuj z domu” prowadzona jest od 20 do 30 kwietnia 2020 roku, lub do momentu zarejestrowania 4000 uczestników. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć osoby:

 • fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • pełnoletnie; 
 • będące obywatelami Polski;
 • posiadające dowód osobisty;
 • które na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Banku S.A.;
 • które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji. 

Warunki promocji

Aby otrzymać premię 100 złotych w ramach promocji „Kupuj z domu” należy spełnić następujące warunki podstawowe:

 1. W okresie do 30 kwietnia 2020 roku (lub do momentu osiągnięcia 4000 rejestracji) zarejestrować się w promocji poprzez formularz dostępny na stronie banku
 2. W terminie do 30 kwietnia 2020 roku, korzystając z linka promocyjnego, złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej.
 3. W terminie do 22 maja 2020 roku (na podstawie złożonego w promocji wniosku) zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, karty i dostępu do Bankowości elektronicznej. W tym celu konieczne jest użycie kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. 

  Uwaga! Dane podane we wniosku muszą być takie same, jak podane na umowie.
 4. W terminie do 22 maja 2020 roku aktywować kartę debetową.  
 5. W maju 2020 roku:
  • zapewnić na konto wpływ co najmniej 1000 złotych;
  • wykonać co najmniej 6 transakcji BLIK.
    

Aby otrzymać dodatkową premię w wysokości 110 złotych należy w czerwcu 2020 roku: 

 1. zapewnić na konto wpływ co najmniej 1000 złotych;
 2. wykonać co najmniej 6 transakcji BLIK.

Informacja o przyznaniu pierwszej premii przekazywana będzie drogą mailową w terminie do 19 czerwca 2020 roku, natomiast informacja o przyznaniu drugiej premii w terminie do 24 lipca 2020 roku. Wypłata przyznanych środków nastąpi do ostatniego dnia miesiąca, w którym przekazano informację o jej przyznaniu.

O Koncie Otwartym na Ciebie 

Konto Otwarte na Ciebie stało się prawdziwym hitem w ofercie BNP Paribas Banku Polska S.A. To proste, bezpłatne i funkcjonalne rozwiązanie zyskuje indywidualny charakter, dzięki możliwości dopasowania do własnych potrzeb karty debetowej. Do rachunku można uruchomić kartę w 3 wersjach: Otartej na Dzisiaj, Otwartej na Świat oraz Otwartej na eŚwiat.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • brak opłat za wydanie karty debetowej;
 • brak opłat za używanie Karty Otwartej na Dzisiaj (przy realizacji minimum 1 transakcji miesięcznie, standardowa opłata za kartę wynosi 3 złote);
 • brak opłat za krajowe przelewy przez Internet;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash za pomocą Karty Otwarta na Dzisiaj (5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów, jeżeli posiadacz rachunku ukończył 26. lat);
 • brak opłat za wypłaty z zagranicznych bankomatów grupy BNP Paribas i Global Alliance (10 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów) przy realizacji transakcji Kartą Otwartą na Dzisiaj;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie, przy realizacji transakcji kartami Otwarta na eŚwiat oraz Otwarta na Świat. 

Podsumowanie 

Kolejna i jedna z najkrótszych akcji promocyjnych BNP Paribas Banku Polska S.A. to kontynuacja kampanii „Zostań w domu”. Nowi klienci zyskać mogą atrakcyjną premię, w zamian za spełnienie dwóch bardzo prostych warunków aktywności. 

Zalety promocji:

 • proste warunki promocji,
 • atrakcyjna kwota premii wypłacana w dwóch częściach,
 • możliwość wykorzystania nagrody na dowolny cel. 

Wady promocji:

 • ograniczona pula nagród,
 • bardzo krótki czas obowiązywania promocji,
 • termin przyjmowania zgłoszeń zależny od liczby zarejestrowanych uczestników (możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji),
 • konieczność korzystania ze specjalnych linków, w celu złożenia wniosku o konto i kartę,
 • konieczność zastosowania systemu płatności BLIK,
 • brak możliwości wyboru karty innej niż Karta Otwarta na eŚwiat.

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!