300 zł w bonach Sodexo i terminal POS z Kontem Otwarte na Biznes w BNP Paribas

300 zł w bonach Sodexo i terminal POS z Kontem Otwarte na Biznes w BNP Paribas

300 zł
premii

W BNP Paribas Banku Polska S.A. osoby prowadzące mikroprzedsiębiorstwa mają szansę na dodatkowe 300 zł i 15 miesięcy bez opłat za terminal POS. Aby otrzymać bony Sodexo należy założyć Konto Otwarte na Ciebie z kartą debetową Mastercard Business, a także zawrzeć umowę o terminal POS na 24 miesiące.

Mikroprzedsiębiorcy w BNP Paribas Banku Polska S.A. mogą znaleźć coś dla siebie. Nowa promocja „300 zł na start” to propozycja przede wszystkim dla osób rozpoczynających swoją działalność, a także dla tych, którzy do tej pory nie korzystali z terminali płatniczych. Wybierając pakiet firmowy, a także zawierając umowę o dwa terminale POS (na minimum 24 miesiące), otrzymają oni 300 złotych w bonach Sodexo, a także gwarancję 15 miesięcy zwolnienia z opłat za dzierżawę terminala POS. 

„Promocja „300 zł na start” prowadzona jest od 19 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku, lub do momentu wydania 400 nagród. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • przedsiębiorca działający w sektorze tzw. mikroprzedsiębiorstw;
 • przedsiębiorstwa które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta dla firmy;
 • przedsiębiorcy, którzy nie posiadają terminala płatniczego;
 • które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji. 

15 miesięcy z darmowym terminalem i 300 zł premii

Uczestnicy promocji „300 zł na start” zyskać mogą:

 1. 0 złotych za dzierżawę terminala POS – promocyjne warunki obowiązują przez 15 miesięcy, przy zawarciu umowy na 24 miesiące;
 2. 300 złotych – nagroda przyznawana w postaci bonów Sodexo, za zawarcie umów o konto firmowe i kartę, a także terminal POS. 

Warunki promocji

Aby otrzymać nagrody przyznawane w ramach promocji „300 zł na start” należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. W terminie do 31 sierpnia 2020 roku podpisać i złożyć w banku kartę uczestnika promocji „300 zł na start”.
 2. Do 31 sierpnia 2020 roku zawrzeć umowę o prowadzenie Konta Otwartego na Ciebie wraz z kartą debetową Mastercard Business.
 3. Do 31 sierpnia 2020 roku aktywować kartę debetową.
 4. Najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, od dnia zawarcia umowy o konto i kartę, zawrzeć umowę o 2 terminale płatnie POS, na okres co najmniej 24 miesięcy. 

Wszystkie nagrody przekazywane będą na adres korespondencyjny uczestnika w trybie niezwłocznym, po wcześniejszej weryfikacji spełnienia warunków promocji. Weryfikacja prowadzona będzie co 2 tygodnie od 30.06.2020 roku, do momentu wydania wszystkich nagród. 

O Koncie Otwartym na Biznes

To rachunek firmowy, z jakiego mogą korzystać mikroprzedsiębiorstwa prowadzące tzw. uproszczoną księgowość, a przy tym nie przekroczyły poziomu 4 milionów złotych za ostatni rok obrotowy.

Konto
9 zł
Karta
7 zł
Bankomaty
Nie
Przelew do ZUS i US

0 zł

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku, jeżeli średniomiesięczne obroty na rachunku przekraczają poziom 3 000 złotych, lub suma wszystkich wpływów na konto przekroczy poziom 20 000 złotych;
 • brak opłat za prowadzenie rachunku w przypadku firm działających nie dłużej niż 6 miesięcy;
 • brak opłat za wydanie karty debetowej, do wyboru: Karta debetowa Mastercard w PLN lub Karta debetowa Mastercard w EUR;
 • brak opłat za używanie karty debetowej przy realizacji transakcji na poziomie minimum 700 złotych miesięcznie lub przy uzyskiwaniu wpływów powyżej 100 000 złotych;
 • brak opłat za przelewy do ZUS i US;
 • brak opłat za realizację stałych zleceń realizowanych na rachunek prowadzony w BGŻ BNP Paribas;
 • 10 złotych za realizację przelewów natychmiastowych;
 • brak opłat za przelewy internetowe (krajowe i SEPA) przy wpływach powyżej 100 000 złotych;
 • pakiet 40 darmowych przelewów internetowych krajowych i SEPA przy wpływach na poziomie od 20 000 złotych do 100 000 złotych;
 • pakiet 20 przelewów internetowych i krajowych SEPA przy wpływach poniżej 20 000 złotych;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas;
 • 1,5% (minimum 5 złotych) za wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych;
 • brak opłat za wypłaty z zagranicznych bankomatów grupy BNP Paribas. 

Podsumowanie

Promocja „300 zł na start” to atrakcyjna propozycja przede wszystkim dla początkujących przedsiębiorców, którzy poszukują atrakcyjnej oferty bankowej dla swojego biznesu, a przy tym gotowi są zawrzeć umowę o terminal płatniczy. 

Zalety promocji:

 • proste warunki promocji,
 •  atrakcyjna premia wydawana w postaci bonów zakupowych,
 • możliwość korzystania z darmowego terminala POS przez 15 miesięcy. 

Wady promocji:

 • ograniczona pula nagród,
 • termin przyjmowania zgłoszeń zależny od liczby zarejestrowanych uczestników (możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji),
 • konieczność zawarcia umowy na 2 terminale POS, na okres 24 miesięcy.

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!