250 zł za otwarcie konta osobistego w BGŻ BNP Paribas w promocji „Wiosenny bonus”

250 zł za otwarcie konta osobistego w BGŻ BNP Paribas w promocji „Wiosenny bonus”

Jest wiosna, jest Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas i jest wiosenna akcja promocyjna. W puli nagród 250 złotych do zdobycia, w zamian za aktywne korzystanie z konta oraz karty debetowej.

Zgłoszenia do promocji „Wiosenny bonus” przyjmowane będą do momentu uzyskania 1500 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 07 kwietnia 2019 roku.  

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat; 
 • osoby będące obywatelami Polski;
 • osoby posiadające dowód osobisty;
 • osoby, które na 24 miesiące przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas;
 • osoby, które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • osoby, które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji.

Jak zyskać ekstra 250 zł?

W „Wiosennym bonusie” nagrody są dwie. Pierwsza w wysokości 100 złotych oraz druga – 150 złotych. Warunki promocji są bardzo proste do spełnienia, jeżeli uczestnik promocji posiada stałe źródło dochodu, a przy tym regularnie korzysta z karty i realizuje przelewy. 

Aby otrzymać pierwszą nagrodę w wysokości 100 złotych należy spełni następujące warunki:

 1. Najpóźniej do 07 kwietnia 2019 roku zarejestrują się w promocji
 2. W formularzu zgłoszeniowym złożyć oświadczenie wymagane przez organizatorów promocji, akceptując regulamin, a także wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych z promocją.
 3. Korzystając z linka promocyjnego złożyć wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową (najpóźniej do 07 kwietnia 2019 roku), podając dane zgodne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym do promocji.
 4. Do 22 kwietnia 2019 roku, za pośrednictwem kuriera, zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową. 
 5. Do 31 maja 2019 roku aktywować aplikację mobilną GOmobile.
 6. W każdym miesiącu, maju oraz czerwcu, należy: 
  • wykonać co najmniej 1 przelew z Konta Optymalnego poprzez bankowość elektroniczną (Pl@net) lub aplikację mobilną GOmobile;
  • zapewnić wpływy na poziomie minimum 1000 złotych miesięcznie;
  • wykonać transakcje bezgotówkowe za pomocą karty debetowej, na kwotę minimum 200 złotych miesięcznie. 

Druga nagroda w wysokości 150 złotych zostanie wypłacona wówczas, gdy w każdym miesiącu, lipcu oraz sierpniu, uczestnik promocji spełni następujące warunki:

 • co najmniej 1 przelew z Konta Optymalnego poprzez bankowość elektroniczną (Pl@net) lub aplikację mobilną GOmobile;
 • zapewnić wpływy na poziomie minimum 1000 złotych miesięcznie;
 • wykonać transakcje bezgotówkowe za pomocą karty debetowej, na kwotę minimum 200 złotych miesięcznie. 

Informacja o przyznaniu pierwszej i drugiej nagrody zostanie przekazana, na adres mailowy uczestnika promocji. 

Informacja o pierwszej nagrodzie przesyłana będzie najpóźniej do 19 lipca 2019 roku, natomiast wypłata środków nastąpi w terminie do 31 lipca 2019 roku. 

O tym, czy uczestnik promocji otrzyma drugą nagrodę w wysokości 150 złotych, bank prześle wiadomość w terminie do 20 września 2019 roku. Wypłata drugiej nagrody nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 roku. 

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas 

Oferta rachunku osobistego w BGŻ BNP Paribas należy do najbardziej uniwersalnych na polskim rynku. Konto Optymalne doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku bardzo młodych osób, które dopiero rozpoczynają pracę zarobkową, jak i tych starszych, które potrzebują funkcjonalnego i prostego w obsłudze konta z dostępem do bankowości elektronicznej.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie i obsługę karty płatniczej; 
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash;
 • brak opłat za wypłaty za granicą z bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance. 

Podsumowanie 

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas to zdecydowanie atrakcyjna propozycja dla tych osób, które poszukują standardowego rachunku osobistego, wolnego od zbędnych opłat. Dzięki promocji „Wiosenny bonus” każdy nowy klient zyskuje szansę na dodatkowe 250 złotych. Warunki promocji są przejrzyste i proste. Wystarczy jedynie posiadać stałe źródło dochodu (na poziomie minimum 1000 złotych), aby móc zapewnić wpływy na konto i aktywnie korzystać z płatności bezgotówkowych. Jedyną wadą promocji jest ograniczona liczba zgłoszeń, która może wpłynąć na skrócenie terminu przystąpienia do promocji.

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!