250 zł premii z Kontem Otwartym na Ciebie w promocji „Zgarnij premię” od BNP Paribas

250 zł premii z Kontem Otwartym na Ciebie w promocji „Zgarnij premię” od BNP Paribas
Źródło: strona promocji

250 zł
w gotówce

Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

Zmiany oferty rachunków osobistych w BNP Paribas Banku S.A. to również dodatkowe korzyści dla nowych klientów banku. Otwierając Konto Otwarte na Ciebie razem z Kartą Otwartą na Dzisiaj Mastercard, zyskać można nawet 250 zł premii. Uwaga, w puli znalazło się jedynie 1500 nagród!

Wybierz Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj i zyskaj szansę na dodatkowe 250 złotych na koncie. Właśnie ruszyła nowa akcja BNP Paribas Banku S.A. Promocja „Zgarnij premię” trwa do 9 czerwca 2019 roku lub momentu zarejestrowania 1500 zgłoszeń. 

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat; 
 • osoby będące obywatelami Polski;
 • osoby posiadające dowód osobisty;
 • osoby, które na 12 miesiące przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Banku S.A. (a także banku przejętym przez BNP Paribas);
 • osoby, które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • osoby, które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji. 

Warunki promocji 

W promocji „Zgarnij premię” nagroda została podzielona na dwie części. Bank wypłaci dwie premię – 150 złotych oraz 100 złotych tym uczestnikom, którzy przez co najmniej dwa miesiące aktywnie będą korzystać z karty debetowej, a przy tym zapewnią wpływy na konto.

Aby otrzymać „pierwszą nagrodę” w wysokości 150 zł, należy spełni następujące warunki:

 1. Najpóźniej do 09 czerwca 2019 roku (lub do momentu osiągnięcia 1500 rejestracji) zarejestrować się w promocji poprzez formularz dostępny na stronie promocji
 2. W formularzu zgłoszeniowym złożyć oświadczenie wymagane przez organizatorów promocji, akceptując regulamin, a także wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych z promocją.
 3. Korzystając z linka promocyjnego złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (najpóźniej do 09 czerwca 2019 roku), podając dane zgodne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym do promocji.
 4. Do 30 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem kuriera (lub elektronicznie), zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie Konta Otwartego na Ciebie wraz z kartą debetową. 
 5. W lipcu 2019 roku wykonać co transakcje bezgotówkowe na kwotę łączną minimum 300 złotych.
 6. W lipcu 2019 roku uzyskać wpływy na konto, na poziomie minimum 1000 złotych.

Informacja o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przekazana na adres mailowy uczestnika promocji, w terminie do 19 sierpnia 2019 roku, natomiast informacja o przyznaniu drugiej nagrody przekazywana będzie najpóźniej do 18 września 2019 roku. 

Aby otrzymać „drugą nagrodę” w wysokości 100 zł, należy spełni następujące warunki:

 1. W sierpniu 2019 roku wykonać co transakcje bezgotówkowe na kwotę łączną minimum 300 złotych.
 2. W sierpniu 2019 roku uzyskać wpływy na konto, na poziomie minimum 1000 złotych.

Pierwsza i druga nagroda będą przekazywane na rachunek uczestnika promocji, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym przekazano informacje o przyznaniu premii. 

Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas Banku S.A. 

To najnowsza oferta rachunku osobistego w BNP Paribas Banku S.A., która pojawiła się w kwietniu br. Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj to najbardziej podstawowa wersja tego bezpłatnego i funkcjonalnego konta.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • brak opłat za wydanie karty debetowej;
 • brak opłat za używanie Karty Otwartej na Dzisiaj (przy realizacji minimum 1 transakcji miesięcznie, standardowa opłata za kartę wynosi 3 złote);
 • brak opłat za krajowe przelewy przez Internet;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash za pomocą Karty Otwarta na Dzisiaj (5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów, jeżeli posiadacz rachunku ukończył 26. lat);
 • brak opłat za wypłaty z zagranicznych bankomatów grupy BNP Paribas i Global Alliance (10 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów) przy realizacji transakcji Kartą Otwartą na Dzisiaj;
 • brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie, przy realizacji transakcji kartami Otwarta na eŚwiat oraz Otwarta na Świat. 

Podsumowanie 

BNP Paribas Bank S.A. nie zaprzestaje aktywnego promowania nowego rachunku osobistego. Pomimo tego, że oferta Konta Otwartego na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dziś, jest jedną z atrakcyjniejszych dla większości Polaków, to i tak zyskać można jeszcze więcej. Tym razem mamy promocję „Zgarnij premię” i 250 złotych ekstra na koncie. Wystarczy aktywnie korzystać z karty debetowej i przez dwa miesiące zapewnić wpływy na konto. Warunki promocji nie są wygórowane, oferta rachunku jest korzystna, a tym samym całą akcję można ocenić jako bardzo pozytywny ruch ze strony banku.

Informacje o BNP Paribas

Bank BNP Paribas to uniwersalny bank, który notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zajmuje pozycję lidera bankowości w segmencie rolno-spożywczym oraz w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Bank w 2015 roku zajmował jedenastą pozycję w kraju pod względem wielkości aktywów.

Konta, promocje i opinie w BNP Paribas
Więcej o BNP Paribas

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!