200 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w promocji „Konto plus premia”

200 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w promocji „Konto plus premia”

Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas to już sztandarowy rachunek osobisty, który doczekał się kolejnej promocji. W nowej akcji „Konto plus premia” zyskać można 200 złotych.

Zgłoszenia do promocji przyjmowane będą od 18 marca 2019 roku do momentu uzyskania 1500 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 07 kwietnia 2019 roku.  

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat; 
 • osoby będące obywatelami Polski;
 • osoby posiadające dowód osobisty;
 • osoby, które na 24 miesiące przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas;
 • osoby, które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • osoby, które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji.

Jak otrzymać do 200 zł premii?

Nowa promocja BGŻ BNP Paribas – „Konto plus premia”, to kolejna szansa na zyskanie do 200 złotych premii. Zgodnie z regulaminem, premia gotówkowa wypłacana będzie jako trzy odrębne części.

Aby otrzymać pierwszą nagrodę w wysokości 50 złotych należy spełni następujące warunki:

 1. Najpóźniej do 07.04.2019 roku zarejestrują się w promocji
 2. W formularzu zgłoszeniowym złożyć oświadczenie wymagane przez organizatorów promocji, akceptując regulamin, a także wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych z promocją.
 3. Korzystając z linka promocyjnego złożyć wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową (najpóźniej do 07..04.2019 roku), podając dane zgodne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym do promocji.
 4. Do 22.04.2019 roku, za pośrednictwem kuriera, zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową. 
 5. Do 30.04.2019 roku aktywować aplikację mobilną GOmobile.

Druga nagroda w wysokości 50 złotych zostanie wypłacona wówczas, gdy:

 1. Uczestnik promocji wykona w maju 2019 roku transakcje bezgotówkowe za pomocą karty, na poziomie minimum 300 złotych łącznie.
 2. W maju 2019 roku uzyska wpływy na nowe konto, przy czym minimalna wymagana kwota to 1000 złotych.

Trzecia nagroda w wysokości 100 złotych zostanie wypłacona wówczas, gdy:

 1. W czerwcu i lipcu 2019 roku uczestnik promocji wykona transakcje kartą, na kwotę łączną minimum 300 złotych miesięcznie.
 2. W czerwcu i lipcu 2019 roku, na uruchomiony w ramach promocji rachunek, wpłynie kwota minimum 1000 złotych.

Informacja o przyznaniu pierwszej i drugiej nagrody zostanie przekazana, na adres mailowy uczestnika promocji, w terminie do 19 czerwca 2019 roku, a przekazanie środków na rachunek nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2019 roku. Trzecia nagroda wypłacana będzie najpóźniej do 31 sierpnia 2019 roku.

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas 

Bez zbędnych opłat, prowizji i ukrytych kosztów. Takie jest Konto Optymalne dostępne w ofercie BGŻ BNP Paribas. To nowoczesny i prosty w obsłudze rachunek osobisty, który powinien zaspokajać potrzeby większości osób. 

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie i obsługę karty płatniczej; 
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash;
 • brak opłat za wypłaty za granicą z bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance. 

Podsumowanie 

Promocja „Konto plus premia” to kolejna tego typu akcja, jakie od jakiegoś czasu regularnie prowadzi BGŻ BNP Paribas. Wszystko po to, aby promować jedno z najlepszych kont osobistych dostępnych na polskim rynku. Konto Optymalne wolne jest od zbędnych opłat i prowizji, a przy tym pozwala swobodnie realizować wypłaty z zagranicznych bankomatów, bez ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów. Oferta rachunku jest atrakcyjna, a przy tym dzięki promocji, zyskać można dodatkowe 200 złotych, w zamian za aktywne korzystanie z konta oraz karty debetowej. Jeżeli ktoś szuka odpowiedniego konta dla siebie, to z całą pewnością powinien rozważyć ofertę BGŻ BNP Paribas.

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!