200 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w promocji „Konto na zakupy”

200 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w promocji „Konto na zakupy”
Źródło: strona promocji
Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

Zakładając Konto Optymalne i aktywując Aplikację GOmobile otrzymuje się 50 zł. Za wpływy na poziomie minimum 1000 zł i realizację transakcji bezgotówkowych bank wypłaca kolejne nagrody po 50 zł, nawet przez 3 miesiące.

Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas, to nie tylko prosty i funkcjonalny rachunek. Teraz to także sprytny sposób na to, by zyskać nawet 200 złotych. Wystarczy uruchomić konto i Aplikację GOmobile w ramach nowej promocji „Konto na zakupy” i aktywnie korzystać z rachunku i wydanej do niego karty. Promocja rozpoczyna się 10 grudnia 2018 roku i prowadzona będzie do 31 grudnia 2018 roku, lub do momentu zarejestrowania 1500 uczestników.

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat;
 • osoby, które na 24 miesiące przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas;
 • osoby, które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • osoby, które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji.

Do 200 złotych premii na konto

Premia w promocji „Konto na zakupy” podzielona została na dwie odrębne nagrody:

 • 50 złotych – otrzymają osoby, które do 31 stycznia 2019 roku aktywują Aplikację GOmobile, a także wykonają co najmniej 1 przelew z uruchomionego w promocji rachunku, korzystając w tym celu z Bankowości elektronicznej ( Pl@net) lub Aplikacji GOmobile;
 • 150 złotych – otrzymają osoby, które uzyskają wpływy na konto w wysokości minimum 1000 złotych przez dwa kolejne miesiące (luty oraz marzec 2019 roku), a przy tym zrealizują w każdym z tych miesięcy transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości minimum 300 złotych.

Warunki promocji

Aby móc zyskać do 200 złotych premii w ramach promocji „Konto na zakupy” należy łącznie spełnić następujące warunki:

 1. Do 31 grudnia 2018 roku zarejestrować się w promocji.
 2. W formularzu zgłoszeniowym złożyć oświadczenie wymagane przez organizatorów promocji, zaakceptować regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych z promocją.
 3. Do 31 grudnia 2018 roku złożyć wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową (przez wskazany link), podając dane identyczne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym do promocji.
 4. Do 15 stycznia 2019 roku zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową.

Aby otrzymać pierwszą nagrodę w formie premii w wysokości 50 złotych należy dodatkowo:

 1. Do 31 stycznia 2019 roku aktywować Aplikacje GOmobile.
 2. Do 31 stycznia 2019 roku wykonać minimum 3 transakcje kartą debetową wydaną w promocji, przy czym liczone są tylko płatności zrealizowane w sklepach spożywczych.

Aby otrzymać kolejne trzy nagrody w wysokości 50 złotych każda, należy:

 1. W lutym, marcu  i kwietniu 2019 roku uzyskiwać wpływy na konto, na poziomie minimum 1000 złotych.
 2. Zrealizować w każdym z trzech kolejnych miesięcy co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych w sklepach spożywczych.

Pierwsza i druga nagroda zostaną przekazane na rachunek uczestnika promocji w terminie do 31 marca 2019 roku (informacja o przyznanej premii zostanie przesłana najpóźniej do 19 marca 2019 roku).

Informację o przyznaniu trzeciej i czwartej premii organizator przekaże najpóźniej do 17 maja 2019 roku, natomiast przelew środków nastąpi do 31 maja 2019 roku.

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

Konto Optymalne to rachunek osobisty, który odpowiada potrzebom większości Polaków. Propozycja Banku BGŻ BNP Paribas skierowana jest do tych osób, które rachunek osobisty wykorzystują w standardowym zakresie, a przy tym nastawione są na samodzielną realizację transakcji bankowych.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie i obsługę karty płatniczej;
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash;
 • brak opłat za wypłaty za granicą z bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance.

Podsumowanie

Konto Optymalne to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które poszukują rachunku wolnego od ukrytych kosztów, a przy tym nie chcą płacić za użytkowanie konta i karty debetowej. W BGŻ BNP Paribas z Kontem Optymalnym posiadanie karty i konta osobistego jest bezwarunkowo zwolnione z opłat. Warto wobec tego rozważyć założenie tego konta właśnie teraz, gdy w ramach promocji „Konto na zakupy” zyskać można nawet 200 złotych premii. Warunki promocji są proste i przejrzyste, a przy tym nie powinny stanowić żadnego problemu dla osób ze stałym wynagrodzeniem, które dość regularnie robią zakupy spożywcze. Tylko tyle wystarczy, by móc cieszyć się dodatkowymi środkami na swoim koncie.

Informacje o BNP Paribas

Bank BNP Paribas to uniwersalny bank, który notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zajmuje pozycję lidera bankowości w segmencie rolno-spożywczym oraz w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Bank w 2015 roku zajmował jedenastą pozycję w kraju pod względem wielkości aktywów.

Konta, promocje i opinie w BNP Paribas
Więcej o BNP Paribas

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!