150 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w promocji „Bonus dla Ciebie”

150 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w promocji „Bonus dla Ciebie”
Źródło: strona promocji
Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

14 listopada ruszyła nowa promocja „Bonus dla Ciebie”, gdzie za uruchomienie Konta Optymalnego i aktywne korzystanie z bankowości internetowej oraz mobilnej Banku BGŻ BNP Paribas otrzymać można 150 złotych premii.

Promocja trwa do 14 grudnia 2018 roku, bądź też do momentu zarejestrowania 1500 uczestników.

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć:

 • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które ukończyły 18 lat;
 • osoby, które na 24 miesięce przed złożeniem wniosku o otwarcie konta, nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas;
 • osoby, które w chwili przystępowania do promocji nie są stroną Umowy ramowej o prowadzenie konta, ani też nie są w trakcie weryfikowania wniosku o otwarcie konta;
 • osoby, które zaakceptowały regulamin promocji, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów promocji.

Do 150 złotych premii na konto

Premia w promocji „Bonus dla Ciebie” podzielona została na dwie odrębne nagrody:

 1. 50 złotych – otrzymają osoby, które do 31 stycznia 2019 roku aktywują Aplikację GOmobile, a także wykonają co najmniej 1 przelew z uruchomionego w promocji rachunku, korzystając w tym celu z Bankowości elektronicznej ( Pl@net) lub Aplikacji GOmobile;
 2. 100 złotych – otrzymają osoby, które uzyskają wpływy na konto w wysokości minimum 1000 złotych przez dwa kolejne miesiące (luty oraz marzec 2019 roku), a przy tym zrealizują w każdym z tych miesięcy transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości minimum 300 złotych.

Warunki promocji

Aby móc zyskać do 150 złotych premii w ramach promocji „Bonus dla Ciebie” należy łącznie spełnić następujące warunki:

 1. Do 14 grudnia 2018 roku zarejestrować się w promocji.
 2. W formularzu zgłoszeniowym złożyć oświadczenie wymagane przez organizatorów promocji, zaakceptować regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych z promocją.
 3. Do 14 grudnia 2018 roku złożyć wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową (przez wskazany link), podając dane identyczne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym do promocji.
 4. Do 11 stycznia 2019 roku zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową.

Aby otrzymać pierwszą nagrodę w formie premii w wysokości 50 złotych należy dodatkowo:

 1. Do 31 stycznia 2019 roku aktywować Aplikacje GOmobile.
 2. Do 31 stycznia 2019 roku Wykonać co najmniej 1 przelew z Konta Optymalnego, poprzez Bankowość elektroniczną ( Pl@net) lub Aplikację GOmobile.

Aby otrzymać dodatkową premię w wysokości 100 złotych należy:

 1. W lutym i marcu 2019 roku uzyskiwać wpływy na konto, na poziomie minimum 1000 złotych.
 2. Zrealizować transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości minimum 300 złotych, w każdym z dwóch kolejnych miesięcy (lutym oraz marcu 2019 roku).

Pierwsza nagroda zostanie przekazana na rachunek uczestnika promocji w terminie do 29 lutego 2019 roku (informacja o przyznanej premii zostanie przesłana najpóźniej do 15 lutego 2019 roku.

Informację o przyznaniu drugiej premii organizator przekaże najpóźniej do 19 kwietnia 2019 roku, natomiast przelew środków nastąpi do 30 kwietnia 2019 roku.

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

Darmowe, nowoczesne i funkcjonalne, w skrócie – Konto Optymalne. Propozycja Banku BGŻ BNP Paribas skierowana jest do tych osób, które rachunek osobisty wykorzystują w standardowym zakresie, a przy tym nastawione są na samodzielną realizację transakcji bankowych.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta;
 • brak opłat za wydanie i obsługę karty płatniczej;
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash;
 • brak opłat za wypłaty za granicą z bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance.

Podsumowanie

Promocja „Bonus dla Ciebie” to atrakcyjna szansa zyskania dodatkowych środków na konto, przy okazji zawarcia umowy o prowadzenie rachunku osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas. Osoby zastanawiające się nad tanim i funkcjonalnym kontem zdecydowanie powinny wziąć pod uwagę Konto Optymalne, które nie ma ukrytych kosztów, a użytkowanie konta i karty debetowej jest bezwarunkowo zwolnione z opłat.

W ten sposób złożenie wniosku poprzez stronę promocyjną staje się prostym sposobem na zarobienie na bezpłatnym koncie osobistym. To całkiem proste, ponieważ warunki promocji nie są nazbyt wygórowane i sprowadzają się do standardowego użytkowania konta.

Informacje o BNP Paribas

Bank BNP Paribas to uniwersalny bank, który notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zajmuje pozycję lidera bankowości w segmencie rolno-spożywczym oraz w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Bank w 2015 roku zajmował jedenastą pozycję w kraju pod względem wielkości aktywów.

Konta, promocje i opinie w BNP Paribas
Więcej o BNP Paribas

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!