promocja

Blikomania - sięgnij po 100 000 złotych w loterii za transakcje BLIKiem

Blikomania - sięgnij po 100 000 złotych w loterii za transakcje BLIKiem
Źródło: Strona WWW Promocji

Loteria promocyjna organizowana przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. to codzienna szansa na wygranie dodatkowej gotówki w wysokości 100 złotych i 1000 złotych. Co miesiąc do zdobycia jest 10 000 złotych, a główna nagroda to 100 000 złotych. Udział w promocji mogą brać Klienci 9 banków w Polsce, realizujący transakcje w systemie BLIKod 05.12.2016 roku do 04.03.2017 roku.

Zgodnie z regulaminem, udział w loterii promocyjnej mogą brać osoby:

 • pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystające z aplikacji mobilnej BLIK, dostarczanej przez:
  • Alior Bank S.A.,
  • T-Mobile Usługi Bankowe,
  • Bank Millennium S.A.,
  • Bank Zachodni WBK S.A.,
  • Getin Noble Bank S.A.,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • mBank S.A.,
  • Orange Finanse,
  • PKO Bank Polski S.A.

Codzienne losowania i 100 000 złotych w finale

Całkowita pula nagród to 391 110 złotych, przy czym wyszczególniono:

 • 900 nagród o wartości 100 złotych każda (codziennie losowanych jest 10 nagród);
 • 90 codziennych nagród o wartości 1000 złotych każda (na każdy dzień przypada 1 nagroda);
 • 9 nagród miesięcznych o wartości 10 000 złotych każda (plus 1 111 złotych przeznaczonych na podatek od wygranej);
 • 1 nagroda główna w wysokości 100 000 złotych (plus 11 111 złotych na podatek od wygranej). 

Płać i wygrywaj

Aby wziąć udział w loterii promocyjnej „Blikomania” należy:

 • Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej blikomania.pl.
 • W formularzu podać dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego (do kontaktu), numer PESEL.
 • Wskazać aplikację mobilną BLIK z jakiej korzysta Uczestnik loterii.
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych Użytkownika aplikacji BLIK oraz wyrazić zgodę na przekazanie Organizatorowi przez Bank (będącego wydawcą aplikacji mobilnej) informacji o wykonanych transakcjach BLIK w okresie trwania promocji.
 • Zrealizować przynajmniej 1 transakcję BLIK (tj. płatności w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, wypłaty gotówkowe oraz natychmiastowe przelewy BLIK, z wyłączeniem transakcji do których przyznano już nagrody).
 • Przesłać zgłoszenie udziału w loterii (Uwaga! - można przesłać więcej niż 1 zgłoszenie tylko wówczas, gdy Uczestnik loterii korzysta z aplikacji różnych banków).

W codziennym losowaniu biorą udział tylko te transakcje, które zrealizowano danego dnia.

Po wyłonieniu zwycięzcy przeprowadzana jest weryfikacja transakcji, po której w terminie do 2 dni Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika loterii w wiadomości mailowej.

Wszystkie nagrody wypłacane zostaną na wskazane przez Zwycięzców numery rachunków bankowych, w terminie do 21.03.2017 roku. 

Podsumowanie

Loteria promocyjna „Blikomania” to prawdopodobnie jedna z największych akcji promocyjnych BLIKa. Wystarczy jedynie wykonać jedną transakcję przy pomocy aplikacji, by wziąć udział w losowaniu 100 000 złotych. Dodatkowe nagrody dzienne i miesięczne zachęcają do aktywnego korzystania z płatności w systemie BLIK. Niestety, zgodnie z regulaminem każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedno zgłoszenie, o ile nie korzysta on z aplikacji kilku banków jednocześnie.  

Opinie użytkowników