1100 zł premii i rok bez opłat z Kontem Przekorzystnym Biznes

1100 zł premii i rok bez opłat z Kontem Przekorzystnym Biznes
Źródło: strona promocji

2000 zł
premii

Promocja jest już zakończona!

Mamy dla Ciebie inne, aktualnie dostępne promocje:

promocje bankowe

„1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” to kolejna promocja Banku Pekao S.A. W promocji premia podzielona jest na kilka części i każda przyznawana jest za spełnienie poszczególnych warunków. Co ciekawe, tym razem zyskać można dodatkowe 100 zł za zarejestrowanie działalności za pośrednictwem profilu zaufanego. Promocja prowadzona jest do 31.03.2021 roku.

W Banku Pekao S.A. klienci biznesowi zyskują więcej. W nowej promocji zyskać można do 1100 złotych premii, a także gwarancję bezpłatnego użytkowania karty i konta przez rok. Premia przyznawana jest w kilku częściach, w zamian za realizację poszczególnych zadań, takich jak: zawarcie umowy o konto, realizacja przelewów i transakcji kartą, zawarcie umowy o terminal POS, wymiana waluty czy skorzystanie z kredytu dla firmy. Tym razem bank nagrodzi również te osoby, które zarejestrują swoją działalność za pośrednictwem profilu zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao S.A. 

Promocja „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” prowadzona jest od 4 stycznia 31 marca 2021 roku.

Zgodnie z regulaminem, w promocji mogą uczestniczyć: 

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • podmioty, które w okresie od 1 października 2019 roku do 3 stycznia 2021 roku nie posiadały rachunku firmowego prowadzonego w Banku Pekao S.A.;
 • podmioty, które wyraziły zgody na otrzymywanie od Banku Pekao S.A. informacji marketingowych i handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących;
 • podmioty, które zaakceptują regulamin promocji. 

Do 1000 zł premii na start i 1500 zł za polecenia

Biorąc udział w promocji „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” zyskać można:

 1. 200 złotych – premia przyznawana za założenie Konta Przekorzystnego Biznes, a także realizację następujących zadań w każdym z trzech kolejnych miesięcy promocyjnych:
  • wykonanie przelewów do ZUS na kwotę minimum 100 złotych każdy;
  • realizację co najmniej jednej płatności kartą Mastercard, na kwotę minimum 100 złotych;
  • realizację minimum jednego przelewu (na kwotę co najmniej 100 złotych) przez aplikację mobilną PeoPey.
 2. 100 złotych – premia za założenie firmy z kontem za pośrednictwem wniosku w Pekao S.A.
 3. 100 złotych – dodatkowa premia jednorazowa, przyznawana za założenie rachunku za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
  • strony internetowej Banku;
  • bankowości elektronicznej Pekao24 (jeżeli klient posiada już konto osobiste w Banku Pekao S.A.);
  • aplikacji PeoPay;
  • infolinii Banku Pekao S.A. - Pekao Direct (jeżeli uczestnik promocji posiada konto osobiste w Banku Pekao S.A).
 4. 200 złotych – za zawarcie umowy o terminal płatniczy, oraz przyjmowanie płatności przez 3 kolejne miesiące, na kwotę minimum 500 złotych (w każdym miesiącu).
 5. 200 złotych – za realizację transakcji wymiany walut (minimum 20000 złotych), w terminie do 3 miesięcy po uruchomieniu konta.
 6. 300 złotych – za skorzystanie z oferty pożyczkowej lub kredytowej (z zabezpieczeniem gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI), bądź też zawarcie umowy o kartę kredytową Mastercard, na kwotę co najmniej 20000 złotych (w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes).
 7. 12 miesięcy bez opłat za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej – w ramach promocji, każdy uczestnik promocji zyskuje rok zwolnienia z opłat, w zamian za zawarcie umowy o konto i kartę. 

Warunki promocji

Aby trzymać premię w wysokości 300 złotych należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Do 31 marca 2021 roku złożyć wniosek o Konto Przekorzystne Biznes korzystając ze strony promocji.
 2. Do 31 marca 2021 roku zawrzeć z Bankiem Pekao S.A. umowę o Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard.
 3. Do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy, zrealizować przelewy do ZUS, na kwotę minimum 100 złotych każdy, przez 3 kolejne miesiące.
 4. Do końca 3 miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy, wykonać co najmniej 3 transakcje kartą debetową Mastercard, na kwotę minimum 100 złotych.
 5. Do końca 3 miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy, wykonać co najmniej 3 przelew (inne niż do ZUS) na kwotę minimum 100 złotych, korzystając z aplikacji mobilnej PeoPay.

Uwaga! Jeżeli umowa zostanie zawarta w oddziale banku, a przy tym zostaną spełnione pozostałe warunki aktywności, wówczas uczestnik promocji otrzyma premię w wysokości 200 złotych za założenie rachunku firmowego. 

Aby otrzymać dodatkowe 100 złotych, w trakcie składania wniosku o konto należy również zarejestrować działalność gospodarczą. W tym celu należy skorzystać z tzw. profilu zaufanego. 

Aby otrzymać dodatkowe 200 złotych należy spełnić następujące warunki:

 • zawrzeć umowę o terminal płatniczy;
 • korzystając z terminala przyjmować płatności na kwotę minimum 500 złotych miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes.

Aby otrzymać premię w wysokości 200 złotych, należy zrealizować transakcję wymiany walut, w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku, na równowartość minimum 20 000 złotych.

Premię w wysokości 300 złotych otrzymają osoby, które podpiszą umowę o Konto Przekorzystne Biznes, a dodatkowo w terminie do 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku, zawrą z Bankiem Pekao S.A. umowę o pożyczkę, kredyt lub kartę kredytową Mastercard na kwotę/limit minimum 20000 złotych. 

Premia wypłacana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełnione zostały warunki jej przyznania.

O Koncie Przekorzystnym Biznes

Konto Przekorzyste Biznes to oferta dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a przy tym obroty firmy nie przekraczają kwoty 5 milionów złotych rocznie.

Konto
0 zł
Karta
0 / 8 zł
Bankomaty
0 / 2% min. 5 zł
Przelew internetowy
0 / 1,5 zł
Przelew do ZUS i US

0 zł

Przeznaczenie konta
 • dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • dla firm z uproszczoną rachunkowością
 • dla wspólnot mieszkaniowych i zarządów wspólnot
 • dla fundacji i stowarzyszeń
Cechy konta
 • tanie i nowoczesne konto firmowe,
 • funkcjonalna aplikacja mobilna PeoPay,
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm,
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego prowadzonego w 20 walutach.
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

Otwierając konto w ramach aktualnej promocji, będzie ono bezterminowo darmowe.

Zakładając konto poza promocją opłata wynosi: 9 zł, ale można jej uniknąć, jeżeli w miesiącu spełniono jeden z warunków:

 • uzyskano wpływy na konto (minimum 2000 złotych),
 • wykonano przelew do ZUS lub US,
 • rozliczono na rachunku co najmniej 1 transakcję zrealizowaną za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.),
 • zrealizowana została płatność na rzecz Pekao Leasing,
 • wykonana została co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A).
Typ karty płatniczej
 • karta wielowalutowa Mastercard Business
 • karta Visa Business
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę

8 zł

0 zł przez 2 lata, potem 8 zł, ale kwoty możesz uniknąć jeżeli w danym miesiącu wykonasz transakcję na kwotę minimum 500 zł.
Płatności mobilne
 • BLIK
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Garmin Pay
 • Fitbit Pay
 • Xiaomi Pay
Dodatkowe funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • Cashback
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach Banku Pekao
 • 2 wypłaty w innych bankomatach, kolejne wypłaty - 2%, min. 5 zł
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

2% min. 5 zł

Przelew internetowy
 • 0 zł - przelewy wewnętrzne oraz 15 darmowych przelewów do innych banków w miesiącu
 • 1,50 zł za przelewy do innych banków po wykorzystaniu darmowych
 • 0 zł za przelewy w aplikacji PeoPay
Przelew do ZUS i US

0 zł

Przelew natychmiastowy

10 zł

Przelew europejski SEPA

0 zł za 15 przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł

Przelew zagraniczny SWIFT
 • 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły)
 • 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny)
 • 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
Zlecenie stałe

0 zł za pakiet 15 przelewów w miesiącu (każdy kolejny przelew 1,50 zł)

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa
Telefon+48 22 59 12 232 lub 801 365 365
NIP526-000-68-41
Ukryj szczegóły

Najważniejsze cechy konta: 

 • 0 zł za otwarcie rachunku i prowadzenie rachunku przez bez żadnych warunków przez pierwszy rok dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą oraz bezterminowo dla organizacji non‑profit;
 • brak opłat za prowadzenie rachunku, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym spełniono jeden z warunków: 
  • uzyskano wpływy na konto (minimum 2000 złotych), 
  • wykonano przelew do ZUS lub US, 
  • rozliczono na rachunku co najmniej 1 transakcję zrealizowaną za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), 
  • zrealizowana została płatność na rzecz Pekao Leasing,
  • wykonana została co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.;
 • 0 zł za używanie karty wielowalutowej (przy realizacji transakcji płatniczych na kwotę minimum 300 złotych miesięcznie);
 • 0 zł za prowadzenie rachunku walutowego pomocniczego (do wyboru 20 walut);
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US;
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe realizowane przez bankowość mobilną PeoPay;
 • 0 zł za pakiet 15 przelewów SEPA (do wykorzystania każdego miesiąca);
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów Pekao S.A.;
 • 0 zł za wpłaty (realizowane BLIKIEM) we wpłatomatach sieci Euronet i Planet Cash;
 • możliwość korzystania z bankowości mobilnej;
 • Galeria Rabatów dla Biznesu – korzystne propozycje dla klientów biznesowych Banku Pekao S.A.;
 • atrakcyjna oferta umów na terminale płatnicze.

Podsumowanie 

Nowy rok i nowe możliwości jakie zapewnia Pekao S.A. swoim klientom to promocja „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”. Bezwarunkowy brak opłat za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej to tylko część zalet najnowszej akcji banku. Ciekawym rozwiązaniem jest premia dla tych osób, które zdecydują się zarejestrować swoją działalność podczas składania wniosku o konto firmowe. Co prawda dodatkowa kwota premii nie jest nazbyt wysoka, jednak formalności ograniczone są do minimum. 

Zalety promocji:

 • proste warunki aktywności (korzystanie z konta i karty), które zapewniają premię w wysokości 300 złotych;
 • premia podzielona na kilka części;
 • osoby rejestrujące swoją działalność mogą otrzymać dodatkowe 100 złotych premii i nie tracą czasu na formalności w urzędzie; 
 • długi czas na realizację warunków promocji;
 • możliwość korzystania z taniego terminala płatniczego przez rok lub 1,5 roku. 

Wady promocji:

 • aby otrzymać 300 złotych za założenie konta, należy przejść weryfikację biometryczną (za pomocą selfie);
 • 1000 złotych premii dostępne jest tylko dla tych firm, które będą aktywnie korzystać z konta i karty debetowej, a przy tym zawrą umowę o terminal płatniczy, zrealizują transakcję wymiany walut i skorzystają z oferty pożyczkowej/kredytowej banku;
 • dodatkowe 100 złotych premii przeznaczone jest tylko dla tych osób, które dopiero zarejestrują swoją działalność;
 • dość wysokie kwoty minimalne, jakie są wymagane w przypadku premii za wymianę waluty oraz pożyczki/kredytu;
 • kwota premii stanowi przychód firmy i podlega właściwym zasadom opodatkowania.

Informacje o Banku Pekao

Bank Pekao SA już od kilku lat zajmuje drugą pozycję w kraju wśród największych banków pod względem wielkości aktywów (ich suma to 167625 milionów złotych). Siła kapitałowa mierzona stopniem wypłacalności sprawia, że jest to lider wśród dużych polskich banków oraz wśród całego rynku środkowoeuropejskiego.

Konta, promocje i opinie w Banku Pekao
Więcej o Banku Pekao

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!