1100 zł premii i rok bez opłat z Kontem Przekorzystnym Biznes

1100 zł premii i rok bez opłat z Kontem Przekorzystnym Biznes

1200 zł
premii

„1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” to kolejna promocja Banku Pekao S.A. W promocji premia podzielona jest na kilka części i każda przyznawana jest za spełnienie poszczególnych warunków. Co ciekawe, tym razem zyskać można dodatkowe 100 zł za zarejestrowanie działalności za pośrednictwem profilu zaufanego. Promocja prowadzona jest do 31.03.2021 roku.

W Banku Pekao S.A. klienci biznesowi zyskują więcej. W nowej promocji zyskać można do 1100 złotych premii, a także gwarancję bezpłatnego użytkowania karty i konta przez rok. Premia przyznawana jest w kilku częściach, w zamian za realizację poszczególnych zadań, takich jak: zawarcie umowy o konto, realizacja przelewów i transakcji kartą, zawarcie umowy o terminal POS, wymiana waluty czy skorzystanie z kredytu dla firmy. Tym razem bank nagrodzi również te osoby, które zarejestrują swoją działalność za pośrednictwem profilu zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao S.A. 

Promocja „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” prowadzona jest od 4 stycznia 31 marca 2021 roku.

Zgodnie z regulaminem, w promocji mogą uczestniczyć: 

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • podmioty, które w okresie od 1 października 2019 roku do 3 stycznia 2021 roku nie posiadały rachunku firmowego prowadzonego w Banku Pekao S.A.;
 • podmioty, które wyraziły zgody na otrzymywanie od Banku Pekao S.A. informacji marketingowych i handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących;
 • podmioty, które zaakceptują regulamin promocji. 

Do 1000 zł premii na start i 1500 zł za polecenia

Biorąc udział w promocji „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” zyskać można:

 1. 200 złotych – premia przyznawana za założenie Konta Przekorzystnego Biznes, a także realizację następujących zadań w każdym z trzech kolejnych miesięcy promocyjnych:
  • wykonanie przelewów do ZUS na kwotę minimum 100 złotych każdy;
  • realizację co najmniej jednej płatności kartą Mastercard, na kwotę minimum 100 złotych;
  • realizację minimum jednego przelewu (na kwotę co najmniej 100 złotych) przez aplikację mobilną PeoPey.
 2. 100 złotych – premia za założenie firmy z kontem za pośrednictwem wniosku w Pekao S.A.
 3. 100 złotych – dodatkowa premia jednorazowa, przyznawana za założenie rachunku za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
  • strony internetowej Banku;
  • bankowości elektronicznej Pekao24 (jeżeli klient posiada już konto osobiste w Banku Pekao S.A.);
  • aplikacji PeoPay;
  • infolinii Banku Pekao S.A. - Pekao Direct (jeżeli uczestnik promocji posiada konto osobiste w Banku Pekao S.A).
 4. 200 złotych – za zawarcie umowy o terminal płatniczy, oraz przyjmowanie płatności przez 3 kolejne miesiące, na kwotę minimum 500 złotych (w każdym miesiącu).
 5. 200 złotych – za realizację transakcji wymiany walut (minimum 20000 złotych), w terminie do 3 miesięcy po uruchomieniu konta.
 6. 300 złotych – za skorzystanie z oferty pożyczkowej lub kredytowej (z zabezpieczeniem gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI), bądź też zawarcie umowy o kartę kredytową Mastercard, na kwotę co najmniej 20000 złotych (w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes).
 7. 12 miesięcy bez opłat za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej – w ramach promocji, każdy uczestnik promocji zyskuje rok zwolnienia z opłat, w zamian za zawarcie umowy o konto i kartę. 

Warunki promocji

Aby trzymać premię w wysokości 300 złotych należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Do 31 marca 2021 roku złożyć wniosek o Konto Przekorzystne Biznes korzystając ze strony promocji.
 2. Do 31 marca 2021 roku zawrzeć z Bankiem Pekao S.A. umowę o Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard.
 3. Do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy, zrealizować przelewy do ZUS, na kwotę minimum 100 złotych każdy, przez 3 kolejne miesiące.
 4. Do końca 3 miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy, wykonać co najmniej 3 transakcje kartą debetową Mastercard, na kwotę minimum 100 złotych.
 5. Do końca 3 miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy, wykonać co najmniej 3 przelew (inne niż do ZUS) na kwotę minimum 100 złotych, korzystając z aplikacji mobilnej PeoPay.

Uwaga! Jeżeli umowa zostanie zawarta w oddziale banku, a przy tym zostaną spełnione pozostałe warunki aktywności, wówczas uczestnik promocji otrzyma premię w wysokości 200 złotych za założenie rachunku firmowego. 

Aby otrzymać dodatkowe 100 złotych, w trakcie składania wniosku o konto należy również zarejestrować działalność gospodarczą. W tym celu należy skorzystać z tzw. profilu zaufanego. 

Aby otrzymać dodatkowe 200 złotych należy spełnić następujące warunki:

 • zawrzeć umowę o terminal płatniczy;
 • korzystając z terminala przyjmować płatności na kwotę minimum 500 złotych miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes.

Aby otrzymać premię w wysokości 200 złotych, należy zrealizować transakcję wymiany walut, w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku, na równowartość minimum 20 000 złotych.

Premię w wysokości 300 złotych otrzymają osoby, które podpiszą umowę o Konto Przekorzystne Biznes, a dodatkowo w terminie do 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku, zawrą z Bankiem Pekao S.A. umowę o pożyczkę, kredyt lub kartę kredytową Mastercard na kwotę/limit minimum 20000 złotych. 

Premia wypłacana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełnione zostały warunki jej przyznania.

O Koncie Przekorzystnym Biznes

Konto Przekorzyste Biznes to oferta dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a przy tym obroty firmy nie przekraczają kwoty 5 milionów złotych rocznie.

Konto
0 / 9 zł
Karta
0 / 7 zł
Bankomaty
0 / 2% min. 5 zł
Przelew do ZUS i US

0 zł

Najważniejsze cechy konta: 

 • 0 zł za otwarcie rachunku i prowadzenie rachunku przez bez żadnych warunków przez pierwszy rok dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą oraz bezterminowo dla organizacji non‑profit;
 • brak opłat za prowadzenie rachunku, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym spełniono jeden z warunków: 
  • uzyskano wpływy na konto (minimum 2000 złotych), 
  • wykonano przelew do ZUS lub US, 
  • rozliczono na rachunku co najmniej 1 transakcję zrealizowaną za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), 
  • zrealizowana została płatność na rzecz Pekao Leasing,
  • wykonana została co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.;
 • 0 zł za używanie karty wielowalutowej (przy realizacji transakcji płatniczych na kwotę minimum 300 złotych miesięcznie);
 • 0 zł za prowadzenie rachunku walutowego pomocniczego (do wyboru 20 walut);
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US;
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe realizowane przez bankowość mobilną PeoPay;
 • 0 zł za pakiet 15 przelewów SEPA (do wykorzystania każdego miesiąca);
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów Pekao S.A.;
 • 0 zł za wpłaty (realizowane BLIKIEM) we wpłatomatach sieci Euronet i Planet Cash;
 • możliwość korzystania z bankowości mobilnej;
 • Galeria Rabatów dla Biznesu – korzystne propozycje dla klientów biznesowych Banku Pekao S.A.;
 • atrakcyjna oferta umów na terminale płatnicze.

Podsumowanie 

Nowy rok i nowe możliwości jakie zapewnia Pekao S.A. swoim klientom to promocja „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”. Bezwarunkowy brak opłat za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej to tylko część zalet najnowszej akcji banku. Ciekawym rozwiązaniem jest premia dla tych osób, które zdecydują się zarejestrować swoją działalność podczas składania wniosku o konto firmowe. Co prawda dodatkowa kwota premii nie jest nazbyt wysoka, jednak formalności ograniczone są do minimum. 

Zalety promocji:

 • proste warunki aktywności (korzystanie z konta i karty), które zapewniają premię w wysokości 300 złotych;
 • premia podzielona na kilka części;
 • osoby rejestrujące swoją działalność mogą otrzymać dodatkowe 100 złotych premii i nie tracą czasu na formalności w urzędzie; 
 • długi czas na realizację warunków promocji;
 • możliwość korzystania z taniego terminala płatniczego przez rok lub 1,5 roku. 

Wady promocji:

 • aby otrzymać 300 złotych za założenie konta, należy przejść weryfikację biometryczną (za pomocą selfie);
 • 1000 złotych premii dostępne jest tylko dla tych firm, które będą aktywnie korzystać z konta i karty debetowej, a przy tym zawrą umowę o terminal płatniczy, zrealizują transakcję wymiany walut i skorzystają z oferty pożyczkowej/kredytowej banku;
 • dodatkowe 100 złotych premii przeznaczone jest tylko dla tych osób, które dopiero zarejestrują swoją działalność;
 • dość wysokie kwoty minimalne, jakie są wymagane w przypadku premii za wymianę waluty oraz pożyczki/kredytu;
 • kwota premii stanowi przychód firmy i podlega właściwym zasadom opodatkowania.

Komentarze i opinie o promocji

Bądź pierwszy, napisz opinię!