promocja

200 zł premii za przeniesienie konta osobistego w Credit Agricole

200 zł premii za przeniesienie konta osobistego w Credit Agricole
Źródło: Strona WWW Promocji

Credit Agricole Bank Polski S.A. starając się przykuć uwagę nowych Klientów, oferuje im premię na konto w zamian za zmianę dotychczasowego banku. Decydując się na zawarcie umowy o prowadzenie konta wraz z kartą debetową, można zyskać nawet 200 złotych dodatkowej gotówki.

Zgodnie z regulaminem, udział w promocji mogą wziąć osoby, które:

 • w okresie do 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji/oferty, nie posiadały w Credit Agricole indywidualnego rachunku bankowego lub rachunku wspólnego (z wyjątkiem rachunków prowadzonych w Pakiecie Depozytowym);
 • wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i podały w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail;
 • osoby, które nie złożyły sprzeciwu wobec działań marketingowych banku.

Przenieś konto i weź premię

Możliwość pozyskania premii na konto, w zamian za przeniesie konta do Credit Agricole, wynika z dwóch równolegle prowadzonych przez bank akcji:

 1. Oferty „Przenieś konto II” – trwającej do odwołania od 1 listopada 2016 roku, w której można zyskać dodatkowe 100 złotych, przy miesięcznych wpływach na poziomie minimum 1500 złotych (realizowanych w jednym przelewie).
 2. Promocji „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto” – obowiązującej od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku, która pozwala zyskać nawet 200 złotych premii. Dedykowanej osobom, które uzyskują co najmniej jeden wpływ na poziomie minimum 3000 złotych miesięcznie. 

Regulamin promocji „Przenieś konto II”

Regulamin promocji „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto”

Jak zyskać dodatkowe środki na koncie?

Aby skorzystać z promocji lub oferty Credit Agricole, uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. W czasie trwania promocji zawrzeć umowę o prowadzenie konta (do wyboru: 1Konto, PROSTOoszczędzające, PROSTOoszczędzające PLUS lub PROSTOoszczędzające PREMIUM), wraz z umową Bankowości Elektronicznej CA24 (konieczne jest ustalenie hasła do danego serwisu. Dodatkowo należy wybrać  wyciąg z konta w formie elektronicznej).
 2. Złożyć wniosek o wydanie karty do konta (Visa 1 Konto, MasterCard Debit Standard, MasterCard Debit Platinum lub Visa Debit, w zależności od wybranego konta).
 3. Złożyć wniosek z Pełnomocnictwem (w momencie zawierania umowy lub maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania), który zawiera m.in.:
  • nazwę dotychczasowego banku;
  • dotychczasowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
  • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia,
  • dane teleadresowe instytucji przekazującej wynagrodzenie, a która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie dotychczasowego rachunku bankowego;
  • podpis zgodny ze wzorem złożonym w dotychczasowym banku.
 4. Zapewnić wpływy na konto w zadeklarowanej wysokości, przez minimum 3 kolejne miesiące. Przy czym pierwszy wpływ powinien być zaksięgowany najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia umowy.

Wypłata premii w formie przelewu na rachunek Klienta, nastąpi najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego, następujące po miesiącu w którym zostały wypełnione wszystkie warunki regulaminu. 

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

Konto PROSTOoszczędzające PLUS w Credit Agricole, to jeden z najbardziej uniwersalnych rachunków osobistych dostępny w ofercie banku.

Najważniejsze cechy konta:

 • brak opłat za prowadzenie konta (przy miesięcznych wpływach minimalnych na poziomie 1500 złotych);
 • brak opłat za krajowe przelewy internetowe oraz mobilne;
 • brak opłat za wypłaty z bankomatów w całej Polsce;
 • dostęp do usługi CAsaver.

Podsumowanie

Zarówno promocja, jak i oferta Credit Agricole Banku Polskiego S.A. to propozycja dla osób o stałych dochodach, które gotów są zmienić dotychczasowy bank. Nie bez znaczenia jest wysokość regularnych wpływów na konto, bo od nich uwarunkowana jest możliwość sięgnięcia po premię. Najwięcej, bo 200 złotych zyskają osoby, których miesięczne wpływy wynoszą minimum 3000 złotych i zdecydują się na założenie konta do 31 marca 2017 roku. 

Opinie użytkowników