Getin Bank

Getin Bank wchodzi w strukturę Getin Noble Bank SA. To jedna z najszybciej rozwijających się na terenie kraju instytucji finansowych. Wywodzi się on bezpośrednio z niewielkiego, lokalnego banku Górnośląskiego Banku Gospodarczego, który powstał w 1990 roku. Od 2002 roku, przez dwa lata Getin Bank funkcjonował w obrębie grupy kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego. W 2004 roku holding wykupił BPH.

Oferta Banku jest bardzo rozbudowana i kieruje się w stronę wszystkich grup klienckich. Od 2013 roku wdrażana jest nowa strategia o nazwie Getin Up, która ma nie tylko sprawić, by Bank dostosowywał się do potrzeb całego społeczeństwa, ale również wprowadzić szereg innowacji technologicznych. Do tej pory udało się wprowadzić całościową nowoczesną bankowość elektroniczną. Tylko niektóre z zastosowanych rozwiązań to możliwość wykonania przelewu bez znajomości numeru konta adresata, korzystając z portali społecznościowych lub poczty elektronicznej. Inną nowością z pewnością jest karta debetowa wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i klawiaturę, dzięki której na bieżąco kontrolować można własny stan konta. Popularne są również samoobsługowe oddziały Getin Point. Wyrazem uznania dla oferty proponowanej przez Getin Bank, są liczne nagrody i wyróżnienia w ramach bankowych konkursów i rankingów zarówno w Polsce, jaki z zagranicą.

Sesje Elixir w Getin Banku